Jozef Mertensstraat te Groot-Bijgaarden Deel 2: Heraanleg wegenis en aanleg gescheiden riolering

Omschrijving

Het eerste deel van de Jozef Mertensstraat, tussen de Brusselstraat en de Groenstraat, is reeds heraangelegd. Dit project voorziet de aanleg van het 2de deel van de straat, vanaf de Groenstraat tot aan de Kortemansstraat. Er zal een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden en de wegenis en voetpaden zullen volledig vernieuwd worden

Plannen

Grondplan nieuwe toestand