Inname openbaar domein

Print

Wat

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Voorwaarden

  • Indien bij inname van het openbaar domein de vrije doorgang of de verkeersregeling wordt belemmerd, zal de aanvraag aan de politie worden voorgelegd (dit met als doel het bekomen van een signalisatievergunning, waarvan de voorschriften door de bouwheer strikt moeten worden nageleefd).
  • De aanvraag moet uiterlijk drie weken voor het begin van de inname worden verstuurd naar het College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek.
  • Toestemmingen voor inname van het openbaar domein hebben slechts uitwerking na betaling van de verschuldigde belasting.

Procedure

Om de toestemming van het college van burgemeester en schepenen te verkrijgen moet u een formulier invullen.

Deze verplichting geldt niet als er enkel sprake is van een tijdelijk parkeerverbod. In dit geval kan u parkeerborden ontlenen in het recyclagepark tegen betaling van een waarborg (100€ voor 2 borden).

Wat meebrengen

  • Een schets van de inname. Dat is een plannetje waarop je op duidelijke wijze weergeeft hoe de situatie eruit zal zien. Dit doe je door de voorgevel, de ingangen, de breedte van het voetpad, de breedte van de straat, de zone van inname, de aanwezige verkeerssignalatie … weer te geven.
  • De geplande signalisatie 

Bedrag

Vanaf de eerste dag van inname is een belasting verschuldigd van 10 euro per dag, ongeacht de ingenomen oppervlakte.

Deze belasting is niet verschuldigd als het enkel gaat om een tijdelijk parkeerverbod.

Documenten