Registratie van de slachting van een dier

Wat

Een dier slachten kan alleen plaatsvinden in een erkend slachthuis.

Voorwaarden

  • Grote dieren (paarden, runderen), maar ook varkens, geiten en schapen moeten in het slachthuis geslacht worden.
  • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Procedure

Slachtingen in het kader van een religieuze ritus – zoals de slachtingen die gepaard gaan met het islamitische Offerfeest – kunnen alleen plaatsvinden in een erkend slachthuis of op een tijdelijk erkende slachtplaats. Thuisslachtingen zijn absoluut uit den boze. 

Dieren die geslacht worden voor het Offerfeest moeten een (omkeerbare) verdoving toegediend krijgen. Dit vereist een gecontroleerde, hygiënische en speciaal uitgeruste omgeving. Een privé-woning biedt simpelweg onvoldoende garanties voor het dierenwelzijn.

Naast het grote gevaar op dierenleed, kunnen thuisslachtingen ook veel overlast en hinder veroorzaken in een woonwijk. Het is met andere woorden slecht voor dieren én mensen om tijdens het Offerfeest thuisslachtingen te faciliteren.

Regelgeving

De bescherming van dieren bij het slachten of doden wordt geregeld door de Europese verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. Die verordening bepaalt de regels die van toepassing zijn

  • op het slachten of doden van dieren die gehouden worden voor de productie van levensmiddelen, wol, huiden, pelzen of andere producten
  • op het doden van dieren in het kader van dierziektebestrijding.

De verordening is niet van toepassing op het doden van dieren in het kader van wetenschappelijke experimenten, jacht of visserij en culturele of sportieve evenementen. En ze is ook niet van toepassing op pluimvee en konijnen die door hun eigenaar voor eigen consumptie buiten een slachthuis worden geslacht. Hier geldt wel nog steeds de algemene dierenwelzijnswet van 1986.