Klimaatplan

Dilbeek moet een groene en leefbare gemeente worden waar het comfortabel wonen en aangenaam vertoeven wordt. Dat is het doel van het klimaatactieplan 2030. 

Wat

Dilbeek ondertekende het Burgemeestersconvenant 2030. 

Hiermee engageert Dilbeek zich om de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Ook verbindt de gemeente zicht ertoe haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. 

Om daartoe te komen, willen we evolueren naar een koolstofvrije samenleving. Hiervoor werd een klimaatactieplan opgemaakt, waarbij ook de inwoners gevraagd werd input te geven. 

Naast doelstellingen om minder CO2 uit te stoten, staan er in het plan ook adaptatiemaatregelen. We willen immers niet alleen de klimaatverandering tegen gaan, maar ook beter omgaan met de effecten die er nu al zijn. 

Waarom?

Het gaat steeds sneller, de verandering van het klimaat. Het is niet langer iets dat ver van ons bed gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de overvloedige stortregens in de zomer en de daarbij gepaard gaande overstromingen en ondergelopen kelders. Of de langdurige droogte met waterschaarste tot gevolg. Of de opeenvolgende hittegolven die zorgen voor onder andere oversterfte en premature geboortes. 

Daarom is het belangrijk dat we actie ondernemen. Ons aanpassen aan het veranderende klimaat én ervoor zorgen dat we minder broeikasgassen uitstoten om verdere klimaatopwarming te beperken. 

Er werd voor het klimaatactieplan ook een Risico- en kwetsbaarheidsanalyse opgemaakt. 

Samen zorgen we ervoor dat Dilbeek klaar is voor morgen.