Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Wat

De gemeente Dilbeek beschikt over een algemeen politiereglement (APR). De overtreding van een bepaling van het APR kan vervolgd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Een GAS kan verschillende vormen aannemen:

 • De administratieve geldboete;
 • Alternatieven voor de administratieve geldboete:
  • Gemeenschapsdienst
  • Bemiddeling
 • Ouderlijke betrokkenheid, al dan niet in combinatie met de administratieve geldboete;
 • De administratieve schorsing van een door de gemeentelijke overheid verleende toelating of vergunning;
 • De administratieve intrekking van een door de gemeentelijke overheid verleende toelating of vergunning;
 • De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling.

Procedure

De politie stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de sanctionerend ambtenaar. Voor Dilbeek werden twee ambtenaren van de provincie aangesteld. De betrokkene ontvangt een aangetekende brief met de omschrijving van de overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren.

 • Bemiddeling en gemeenschapsdienst: Als de betrokkene minderjarig is, dan start de sanctionerend ambtenaar een bemiddelingsprocedure op. Bij weigering of falen van de bemiddeling kan de ambtenaar gemeenschapsdienst voorstellen. Is de betrokkene meerderjarig, dan kan de ambtenaar - afhankelijk van de omstandigheden en de overtreding - ook een voorstel tot bemiddeling of tot gemeenschapsdienst doen. Indien de bemiddeling succesvol was of de gemeenschapsdienst is afgerond conform de afspraken, dan wordt er geen administratieve boete meer opgelegd.
 • Administratieve geldboete:  De geldboete wordt het vaakst opgelegd. Tegen deze beslissing heeft de betrokkene gedurende 30 dagen de kans om beroep in te dienen bij de Politierechtbank of bij de Jeugdrechtbank, naargelang de betrokkene meer- of minderjarig is. Indien geen beroep werd aangetekend wordt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar definitief en zal een overschrijvingsformulier volgen.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de administratieve sluiting, de schorsing en intrekking van een verleende toelating of vergunning. De betrokkene ontvangt een voorafgaande waarschuwing alvorens deze sanctie wordt opgelegd. Eventueel kan de burgemeester optreden in afwachting van een beslissing van het college.

Bedrag

 • tussen 16 en 18 jaar: maximaal 175 euro.
 • meerderjarig: maximaal 350 euro.

Wetgeving