Het (verplichte) conformiteitsattest voor huurwoningen

Vraag hier jouw conformiteitsattest aan

In Dilbeek willen we inzetten op een goede woonkwaliteit voor elke burger. We willen dat de Dilbekenaren graag in Dilbeek wonen, dat het een leefbare gemeente is. Met het invoeren van het verplicht conformiteitsattest willen we bewaken dat een verhuurder met een huurwoning aan een aantal vastgelegde kwaliteitsverplichtingen voldoet en dus de algemene woonkwaliteit verbetert.

Wat?

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet, zoals dit in de Vlaamse Codex Wonen is vastgelegd. Een erkend woningcontroleur van de gemeente inspecteert je huurwoning op de woonkwaliteit.

Wie?

 • Vanaf 2023 wordt het conformiteitsattest in Dilbeek verplicht. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het kadastraal bouwjaar van de huurwoning, de oudste komen eerst aan bod:

Bouwjaar

Verplicht vanaf

1918 en eerder

1 januari 2023

1936 en eerder

1 januari 2024

1954 en eerder

1 januari 2025

1960 en eerder

1 januari 2026

1965 en eerder

1 januari 2027

1968 en eerder

1 januari 2028

1971 en eerder

1 januari 2029

1975 en eerder

1 januari 2030

1977 en eerder

1 januari 2031

1980 en eerder

1 januari 2032

 • Is jouw huurwoning jonger, dan kan je op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor elke woning die je verhuurt.
 • Om een besluit ongeschikt/onbewoonbaar op te heffen, kan je ook een conformiteitsattest aanvragen.

Waar vind je het bouwjaar van jouw woning?

Het bouwjaar van jouw woning kan je terugvinden via Myminfin (mijn woning) of via de Woningpas.

Voordelen

Het conformiteitsattest biedt garanties, zowel aan de huurder als aan de eigenaar.

De huurder kan erop vertrouwen dat hij een veilige woning met basiskwaliteit huurt. Een kandidaat huurder krijgt met het conformiteitsattest ook de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen en dat het geen energieverslindende woning is.

De eigenaar heeft een juridisch bewijs dat zijn pand voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen op het ogenblik van de afgifte van het conformiteitsattest.
Bij de zoektocht naar een huurder kan de eigenaar/verhuurder het attest als troef uitspelen en ermee aantonen dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen.

Hoe?

Voor je het conformiteitsattest wilt aanvragen, doe de zelf-check. Zo kan je de nodige werken (laten) uitvoeren voor het onderzoek.

Als eigenaar kan je het conformiteitsattest aanvragen via het online aanvraagformulier. Doe dit vóór 1 oktober van het jaar waarin je verplicht bent een attest te hebben.
Lukt de online aanvraag niet? Maak dan een afspraak met Wonen en ondernemen.

Prijs

 • Elke aanvraag conformiteitsattest kost 95 euro per zelfstandige woning.
 • Elke aanvraag conformiteitsattest kost 95 euro voor een gebouw met kamerwoningen + 16 euro per kamer, met een maximum van 1.876 euro per gebouw.

Procedure

Inventaris

Op 1 januari worden de woningen die een verplicht conformiteitsattest nodig hebben, opgenomen op de inventaris ‘huurwoningen verplicht conformiteitsattest’. Eigenaars worden hiervan op de hoogte gebracht via het registratieattest.

Ben je het niet eens dat jouw huurwoning opgenomen wordt in de inventaris ‘huurwoningen verplicht conformiteitsattest’? Dan kan je hiertegen beroep aantekenen. Je moet binnen 30 dagen, na ontvangst van de aangetekende zending, beroep aantekenen.

Wordt jouw woning niet meer verhuurd, werd de woning afgebroken of kreeg de woning een andere functie, vul het formulier schrapping in en mail het samen met de nodige bewijsstukken naar wonenenondernemen@dilbeek.be .

De woning wordt van de inventaris geschrapt als:

 • Er een conformiteitsattest wordt afgeleverd
 • De woning wordt opgenomen in de inventaris onbewoond/ongeschikt
 • Een beroep wordt gegrond verklaard
 • De woning gesloopt werd
 • De woning een andere functie heeft gekregen
 • De woning geen huurwoning meer is
Dossierbehandeling

Een erkend woningcontroleur van de gemeente inspecteert de woning en maakt een technisch verslag op. De burgemeester neemt binnen de 60 dagen een beslissing aan de hand van dat technisch verslag.

Er zijn 3 soorten technische verslagen:

 • Zelfstandige woningen
 • Niet-zelfstandigen woningen
 • Niet-zelfstandige woningen voor seizoenarbeiders

In het verslag zal je de eventuele gebreken kunnen terugvinden.

Deze gebreken kunnen ondergebracht worden in 3 categorieën:

CATEGORIE I
lichte gebreken

CATEGORIE II
ernstige gebreken, maar ze vormen geen direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid

CATEGORIE III
ernstige gebreken met mensonwaardige levensomstandig-heden

Zeven gebreken van categorie I vormen een gebrek van categorie II

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Geldigheidsduur

Het attest blijft 10 jaar geldig, maar in sommige gevallen wordt dit beperkt tot 5 jaar.

Bij een gunstig verslag met maximum 3 gebreken van categorie I reikt de burgemeester een conformiteitsattest uit voor 10 jaar. Met 4-6 gebreken van categorie I is het attest maar 5 jaar geldig.

Het attest vervalt als er grondige renovatiewerken uitgevoerd worden of de woning ongeschikt/onbewoonbaar verklaard wordt.

Documenten