Feiten en cijfers

2022


  2022 Mannen Vrouwen 2021
Dilbeek 20.009 9.629 10.380 19.738
Groot-Bijgaarden 8.754 4.288 4.466 8.567
Schepdaal 6.237 3.038 3.199 6.183
Itterbeek 5.170 2.479 2.691 5.053
St.-Martens-Bodegem 2.641 1.276 1.365 2.675
St.-Ulriks-Kapelle 1.922 945 977 1.860
Totaal 44.733 21.655 23.078 44.076  2022 2021
geboorten 436 478
overlijdens 414 446
inwijkelingen 3.224 2.941
uitwijkelingen 2.689 2.639
huwelijken 136 113
wettelijke samenw. 108 92
beëindiging w.samenw. 25 28
nationaliteitsverklaringen 104 97
naturalisaties 0 2


  Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
  bevolking vreemdelingen E.U. NIET E.U. %
Dilbeek 20.009 2.591 1.862 729 12,95
Groot-Bijgaarden 8.754 1203 845 358 13,74
Schepdaal 6.237 583 381 202 9,35
Itterbeek 5.170 533 403 130 10,31
St.-M.-Bodegem 2.641 119 81 38 4,51
St.-U.-Kapelle 1.922 181 132 49 9,42
Totaal 44.733 5.210 3.704 1.506 11,65

2021

 
2021
Mannen 
Vrouwen
2020
Dilbeek
19.738 9.451 10.287 19.573
Groot-Bijgaarden
8.567 4.209 4.358 8.507
Schepdaal
6.183 2.989 3.194 6.118
Itterbeek
5.053 2.451 2.602 5.021
St.-Martens-Bodegem
2.675 1.300 1.375 2.660
St.-Ulriks-Kapelle
1.860 922 938 1.863
Totaal
44.076 21.322 22.754 43.742

 

 
2021
2020
Geboorten 478 465
Overlijdens 446 440
Inwijkelingen 2.941 2.732
Uitwijkelingen 2.639 2.447
Huwelijken 113 114
Wettelijke samenw. 92 93
Beëindiging w.samenw. 28 25
Nationaliteitsverklaringen 97 67
Naturalisaties 2 4

 

 
Totaal bevolking
Totaal vreemdeligen
Totaal E.U. 
Totaal Niet E.U.
Totaal %
Dilbeek
19.738 2.406 1.801 605 12,19
Groot-Bijgaarden
8.567 1.121 795 326 13,09
Schepdaal
6.183 572 394 178 9,25
Itterbeek
5.053 483 391 92 9,56
St.-Martens-Bodegem
2.675 119 83 36 4,45
St.-Ulriks-Kapelle
1.860 167 122 45 8,98
Totaal 
44.076 4.868 3.586 1.282 11,04

 

2020

 
2020
Mannen
Vrouwen
2019
Dilbeek
19.573 9.371 10.202 19.424
Groot-Bijgaarden
8.507 4.179 4.328 8.349
Schepdaal

6.118

2.971

3.147

6.078

Itterbeek

5.021

2.420

2.601

5.054

St.-Martens-Bodegem

2.660

1.285

1.375

2.688

St.-Ulriks-Kapelle

1.863

925

938

1.839

Totaal

43.742

21.151

22.591

43.432

 
2020
2019
Geboorten
465 439
Overlijdens
440 392
Inwijkelingen
2.732 3.055
Uitwijkelingen
2.447 2.580
Huwelijken
114 126
Echtscheidingen
49 58
Wettelijke samenwonenden
93 132
Beëindiging wettelijk samenwonen
25 22
Jubilarissen
5 70
Nationaliteitsverklaringen

67

93
Naturalisaties
4 2

 

Totaal bevolking
Totaal vreemdelingen
Totaal E.U.
Totaal niet E.U.
Totaal %
Dilbeek

19.573

2.333

1.746

587

11,92
Groot-Bijgaarden

8.507

1.100

795

305

12,93
Schepdaal

6.118

580

413

167

9,48
Itterbeek

5.021

455

376

79

9,06
St.-Martens-Bodegem

4.660

98

69

29

3,68
St.-Ulriks-Kapelle

1.863

161

108

53

8,64
Totaal

43.742

4.727

3.507

1.220

10,81

2019

 
2019
Mannen
Vrouwen
2018
Dilbeek
19424 9240 10184 19188
Groot-Bijgaarden
8349
 

4108

4241
 

8214

Schepdaal

6078

2976

3102

5990

Itterbeek

5054

2437

2617

5023

St.-Martens-Bodegem

2688

1296

1392

2663

St.-Ulriks-Kapelle

1839

922

917

1832

Totaal
43432 20979 22453 42910
 
2019
2018
Geboorten

439

411
Overlijdens
392 424
Inwijkelingen
3055 3023
Uitwijkelingen
2580 2632
Huwelijken
126 112
Echtscheidingen
58 51
Wettelijke samenwonenden
132 121
Beëindiging wettelijk samenwonen
22 28+1
Jubilarissen
70 79
Nationaliteitsverklaringen
93 75+46
Naturalisaties
2 4+3
 
Totaal bevolkig
Totaal vreemdelingen
Totaal E.U.
Totaal niet E.U.
Totaal %
Dilbeek
19424 2248 1687 561 11,57
Groot-Bijgaarden
8349 1101 776 325 13,19
Schepdaal
6078 560 400 160 9,21
Itterbeek
5054 450 361 89 8,90
St.-Martens-Bodegem
2688 106 97 43 3,94
St.-Ulriks-Kapelle
1839 140 75 31 7,61
Totaal
43432 4605 3396 1209 10,60

2018

 
2018
Mannen
Vrouwen
2017
Dilbeek

19 188

9 119

10 069

19 174

Groot-Bijgaarden

8 214

4 024

4 190

8 027

Schepdaal

5 990

2 899

3 091

5 888

Itterbeek

5 023

2 416

2 607

4 967

Sint-Martens-Bodegem

2 663

1 287

1 376

2 634

Sint-Ulriks-Kapelle

1 832

912

920

1 842

Totaal

42 910

20 657

22 253

42 532

 
2018
2017
Geboorten
411

447

Overlijdens

424

449

Inwijkelingen

3 023

3 029

Uitwijkelingen

2 632

2 578

Huwelijken
112

105

Echtscheidingen
51 57
Wettelijk samenwonen
121 109
Beëindiging wettelijk samenwonen

28+1

29+2
Jubilarissen
79 60
Nationaliteitsverklaringen

75+46

53+20

Naturalisaties
4+3 16+8

 

 
Totaal bevolking
Totaal vreemdelingen
Totaal E.U.
Totaal niet-E.U.
Totaal %
Dilbeek

19 188

2 190

1 624

566

11,41

Groot-Bijgaarden

8 214

1 055

728

330

12,84

Schepdaal

5 990

523

355

165

8,73

Itterbeek

5 023

461

362

99

9,18

Sint-Martens-Bodegem

2 663

106

77

29

3,98

Sint-Ulriks-Kapelle

1 832

132

96 36

7,21

Totaal

42 910

4 467

3 242

1 225

10,41

2017

 
2017
Mannen
Vrouwen
2016
Dilbeek

19 174

9 115

10 059

18 993

Groot-Bijgaarden

8 027

3 930

4 097

7 911

Schepdaal

5 888

2 843

3 045

5 762

Itterbeek 

4 967

2 385

2 582

4 917

Sint-Martens-Bodegem

2 634

1 281

1 353

2 671

Sint-Ulriks-Kapelle

1 842

926

916

1 829

Totaal

42 532

20 480

22 052

42 083

 

 

 

 

 

 

 


 
2017
2016
Geboorten
447 401
Overlijdens
449 413
Inwijkelingen
3029 2893
Uitwijkelingen
2578 2342
Huwelijken
105 113
Echtscheidingen
57 64
Wettelijk samenwonen
109 111
Beëindiging wettelijk samenwonen
29+2 20+6
Jubilarissen
60 74
Nationaliteitsverklaringen
53+20 49+11
Naturalisaties
16+8 12+11
 
Bevolking
Vreemdelingen
E.U.  
Niet E.U.  
%
Dilbeek

19 174

2 173

1583

590

11,33

Groot-Bijgaarden

8 027

979

659

320

12,20

Schepdaal

5 888

498

327

171

8,46

Itterbeek

4 967

446

344

102

8,98

Sint-Martens-Bodegem

2 634

90

66

24

3,42

Sint-Ulriks-Kapelle

1 842

140

101

39

7,60

Totaal

42 532

4 326

3 080

1 246

10,17

2016

 
2016
Mannen
Vrouwen
2015
Dilbeek
18.993 8.991 10.002 18.789
Groot-Bijgaarden
7.911 3.866 4.045 7.796
Schepdaal
5.762 2.783 2.979 5.695
Itterbeek 
4.917 2.364 2.553 4.763
Sint-Martens-Bodegem
2.671 1.298 1.373 2.678
Sint-Ulriks-Kapelle
1.829 917 912 1.820
Totaal
42.083 20.219 21.864 41.541

 

 

 

 

 

 

 

 


 
2016
2015
Geboorten
401 393
Overlijdens
413 435
Inwijkelingen
2.896 2.675
Uitwijkelingen
2.342 2.347
Huwelijken
113 115
Echtscheidingen
64 64
Wettelijk samenwonen
111 111
Beëindiging wettelijk samenwonen
20+6 20+4
Jubilarissen
74 67
Nationaliteitsverklaringen
49+11 35+8
Naturalisaties
12+11 9+12
 
Bevolking
Vreemdelingen
E.U.
Niet E.U.
%
Dilbeek
18.993 2.137 1.560 577 11,25
Groot-Bijgaarden
7.911 923 604 319 11,67
Schepdaal
5.762 450 286 164 7,81
Itterbeek
4.917 410 315 95 8,34
Sint-Martens-Bodegem
2.671 84 62 22 3,14
Sint-Ulriks-Kapelle
1.829 134 99 35 7,33
Totaal
42.083 4.138 2.926 1.212 9,83

2015

 
2015
Mannen
Vrouwen
2014
Dilbeek
18.789 8.955 9.834 18.699
Groot-Bijgaarden
7.796 3.803 3.993 7.762
Schepdaal
5.695 2.746 2.949 5.580
Itterbeek 
4.763 2.280 2.483 4.702
Sint-Martens-Bodegem
2.678 1.302 1.376 2.696
Sint-Ulriks-Kapelle
1.820 908 912 1.816
Totaal
41.541 19.994 21.547 41.255

 
2015
2014
Geboorten
393 416
Overlijdens
435 403
Inwijkelingen
2.675 2.684
Uitwijkelingen
2.347 2.541
Huwelijken
115 121
Echtscheidingen
64 61
Wettelijk samenwonen
111 120
Beëindiging wettelijk samenwonen
20+4 17+5
Jubilarissen
67 75
Nationaliteitsverklaringen
35+8 20+12
Naturalisaties
9+12 4+1
 
 
Bevolking
Vreemdelingen
E.U.
Niet E.U.
%
Dilbeek
18.789 1.941 1.378 563 10,33
Groot-Bijgaarden
7.796 869 579 290 11,15
Schepdaal
5.695 425 263 162 7,46
Itterbeek
4.763 361 286 75 7,58
Sint-Martens-Bodegem
2.678 92 69 23 3,44
Sint-Ulriks-Kapelle
1.820 122 84 38 6,70
Totaal
41.541 3.810 2.659 1.151 9,17