Maaien van bermen

Print

Wat

Sinds 1984 bestaat er een wegbermbesluit voor het Vlaamse Gewest. Dit besluit bepaalt als begindata voor eventuele maaibeurten 15 juni (voor een eerste maaibeurt) en 15 september (voor een eventuele tweede maaibeurt).

Om “veiligheidsredenen” kan er reeds vroeger een maaibeurt uitgevoerd worden (tussen 15 april en 15 juni). Sinds meerdere jaren wordt dit wegbermbesluit ook in grote lijnen uitgevoerd in onze gemeente. Deze opdracht wordt integraal uitbesteed. Hierin staat wel vermeld om conform het wegbermbesluit te werken.

Al de bermen, grasstroken en taluds worden dus 2 x per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De bermen wordt over de volledige breedte gemaaid, behalve op hoge of brede bermen waarbij het gedeelte het verst van de weg als ruigte overblijft.

Meer informatie