Schoolroutekaart

Exact een jaar geleden konden kinderen, ouders, leerkrachten,… via een website of app foto’s en omschrijvingen ingeven over hun schoolroute en het verplaatsingsgedrag naar de school. Aan de hand van deze informatie werd uiteindelijk een schoolroutekaart opgemaakt.

De schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige/conforme fietsroutes, de fietsroutes met uitgeruste fietspaden of de te mijden routes;
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden;
  • duidt de veiligste wegen aan;
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen op basis van meldingen door gebruikers van de route;
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker;
  • geeft tips over veilig fietsen;
  • geeft de schoolstraten in de schoolomgeving weer.

Klik zeker op de legendeknop links onderaan, waardoor je de verschillende kaartlagen kan aan- of uitvinken.

De digitale kaart kan door onze gemeente steeds aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken …). Meldingen die we ontvangen kunnen ook door ons steeds toegevoegd worden.

De scholen kunnen de kaart ook zelf gebruiken binnen de eindtermen. Zo kan je de kaart gebruiken om: