Organisatiestructuur

Het organogram van Groep Dilbeek toont in grote lijnen hoe de dienstverlening is georganiseerd in verschillende stromen en teams.

In een eerste grote onderverdeling zijn alle “processtromen” en producten van de Groep ingedeeld in een aantal grote thema’s. Die onderverdeling resulteert in volgende stromen:

  • Burger & Omgeving
  • Welzijn
  • Vrije Tijd

Deze stromen werken rechtstreeks voor de burger. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende diensten en specialisten die de werking van de “primaire” stromen versterken.

Om die verschillende thema’s behapbaar te maken, is een verdere onderverdeling in teams nodig. Waar dat relevant is, zijn deze teams doelgroepgericht opgezet.

Het besturingssysteem binnen Groep Dilbeek ziet er als volgt uit: