Gemeentelijke machtiging voor een praalwagen

Wat

Voertuigen, die worden gebruikt in het kader van folkloristische manifestaties (vb. praalwagen), mogen niet zomaar op de openbare weg rijden.  U dient hiervoor een gemeentelijke machtiging aan te vragen. Deze machtiging is enkel vereist voor de praal(aanhang)wagens die niet voldoen aan de normale technische voorschriften van het KB technische eisen. De gemeente waar de praal(aanhang)wagen gewoonlijk gestald is (gemeente van vertrek) staat in voor het afleveren van deze machtiging. Deze is geldig voor een periode van maximaal 6 maanden.

Wenst u dergelijke gemeentelijke machtiging te bekomen? Download onderaan het aanvraagformulier en de bijhorende bijlage.

Procedure

Vul het aanvraagformulier volledig in en mail het naar evenementen@dilbeek.be.  Na controle door de gemeentelijke diensten ontvangt u de machtiging van de burgemeester en algemeen directeur.

Met deze machtiging kunt u vervolgens naar het gemeentebestuur waar de praalwagen vertrekt.

De lokale politie wordt door onze diensten op de hoogte gebracht van deze machtiging.

Regelgeving

Het KB van 27 januari 2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die in het kader van folkloristische manifestaties worden gebruikt.

Op 16 november 2022 verscheen een nieuwe omzendbrief MOW2022/001 over de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg.

Documenten