Logistieke ondersteuning

Wat

Hebt u logistieke ondersteuning nodig voor de dagelijkse werking van uw vereniging? Vul dan het formulier 'reservatie logistieke ondersteuning' in.

Doelgroep

Het betreft hier logistieke ondersteuning in het kader van de dagelijkse werking van uw vereniging. Hebt u logistieke ondersteuning nodig in het kader van een heus evenement dan moet u het aanvraagformulier 'publiek evenement' gebruiken.

  • Vb. 1 dagelijkse werking: hulp bij het vervoer van tenten voor het zomerkamp van een jeugdvereniging
  • Vb. 2 dagelijkse werking: materiaal voor een sporttoernooi, sportstage, toneelvoorstelling, zwemwedstrijd...

Procedure

Een reservatieaanvraag kunt u enkel indienen via het daartoe ontworpen formulier. 

Ten laatste 8 weken voor de activiteit moet u het reservatieformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

  • het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • of – bij voorkeur – elektronisch naar evenementen@dilbeek.be.

Het indienen van een reservatieformulier houdt niet in dat het gevraagde materiaal of de gevraagde dienstverlening gereserveerd is. Het reservatieformulier wordt doorgegeven aan de dienst logistiek. U zal van de dienst logistiek een antwoord ontvangen. 

Documenten