Recyclagepark

Print

Maatregelen COVID-19

Het recyclagepark is terug open, maar ENKEL op afspraak.

Maak hieronder online een afspraak.

Wat

In het recyclagepark kunt u terecht met heel wat verschillende soorten afval (zie hieronder).

Het recyclagepark wordt uitgebaat door Intradura. Bij vragen kan u rechtstreeks met Intradura contact opnemen. Contactgegevens in de rechterkolom.

Voorwaarden

Het recyclagepark is voorbehouden voor inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven gevestigd in de gemeente. Inwoners verlenen zich toegang door middel van hun identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Papier en karton, hol glas (wit en gekleurd), PMD (aan te bieden in gemeentelijke PMD-zakken), printerafval, textiel, kurk, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), klein gevaarlijk afval (KGA), metalen en kroonkurken, zuiver piepschuim, motorolie, frituurolie, autobanden van personenwagens, asbesthoudend  afval, zuiver steenpuin, lampen, plastic dopjes.

0.05 euro per kg – minimum 2 euro per beurt – recycleerbaar afval

Niet brandbaar gemengd bouwafval (bakstenen, cement, lavabo’s, WC-potten,…) gipshoudende bouwafval, roofing, vlak glas, hout, groenafval (inclusief gras, haagscheersel, bladeren,…), snoeihout, wortels en stronken, recycleerbare plastics

0.3 euro per kg – minimum 2 euro per beurt – niet-recycleerbaar afval

Niet recycleerbaar, ongesorteerd grofvuil (huishoudelijk niet recycleerbaar afval, dat te groot of te zwaar is voor een gewone huisvuilzak, zoals kapotte tuinstoelen, meubelen, matrassen, isolatiemateriaal, edl.)

Uitzonderingen

Bij overlijden kan door de familie een toegangsbadge aangevraagd worden tot 1 jaar na het overlijden, welke geldig blijft gedurende 3 maanden, voor opkuis van de woning. Gezinnen met een tweede verblijf in de gemeente kunnen ook naar het recyclagepark, mits registratie in het register van 2de verblijven, betaling van tweedeverblijftaks én jaarlijkse aankoop van een toegangsbadge (20 euro).

Ook verenigingen, scholen en bedrijven maken gebruik van een toegangsbadge, die éénmalig kan aangekocht worden in de Kasteelhoeve (kostprijs 20 euro, graag eerst bellen 02 451 68 80)

Enkel bedrijfsafval gelijkgesteld met huishoudelijk afval en in huishoudelijke hoeveelheden, wordt toegestaan (ook geen groenafval en gevaarlijk afval, afkomstig van bedrijven). Enkel AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) van huishoudelijke oorsprong is toegelaten, dus geen professionele artikelen zoals een prikklok, ziekenhuisapparaten, een boenmachine zwaarder dan 15 kg, een printer en andere apparaten zwaarder dan 30 kg, edl.