Besluitenlijsten burgemeester

Lokale besturen zijn voortaan verplicht om een oplijsting van de besluiten die de burgemeester neemt, te publiceren. 

Inzage en klachten

Iedereen kan inzage krijgen in de besluiten die op de lijsten vermeld staan. Neem hiervoor contact op met team organisatie (zie contactgegevens hiernaast). Ook heeft iedereen de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe dit gebeurt, leest u in de klachtenwegwijzer.

Besluiten