Klein gevaarlijk afval (KGA)

Wat

Wel:

Resten van verven, inkten, lijmen, harsen, olie, vetten, ontvlambare oplosmiddelen, verdunners, antivries, bijtende schoonmaakmiddelen, lege verpakkingen van voormelde afvalstoffen, frituurvetten en –oliën, batterijen, accu’s, röntgenfoto’s, producten met kwik, cosmetica, brandblusmiddelen, rookmelders, motorolie, insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten (in een naaldcontainer)

Niet:

Lege plastieken flessen en flacons die geen bijtend of giftig gevarenteken bevat (>PMD), lampen (>AEEA), vuurwerk en andere ontplofbare stoffen

Voorwaarden

  • Bewaar KGA in de milieubox.
  • Milieubox nooit zomaar op de stoep zetten.

Procedure

Bel tot 2 dagen voor de ophaaldag naar 02 334 17 40 of vul het aanvraagformulier in op de website van Intradura.

Stilstandplaats chemocar: Marktplein, Schepdaal, van 17 tot 18u30 (2 dagen per jaar, zie afvalkalender)

U kan klein gevaarlijk afval ook inleveren in het recyclagepark.

Bedrag

De inzameling en inlevering is gratis.