Buurtfeest

Wat

Organiseert u een buurtfeest of een nieuwjaarsdrink met uw buurt? Vraag dan de nodige toelatingen, de praktische ondersteuning en een subsidie aan via het formulier 'aanvraag toelating buurtfeest'.

Doelgroep

Buurtfeesten Dilbeekse straten vb.: Steenpoel, Zakstraat, Kalenberg-Neerhof, Kattenstraat-Nachtvlinder, Libelstraat, ...
Nieuwjaarsdrink vb.: Leliefeesten                                                                                                                                                                                   Ontmoet elkaar op den trottoir

Procedure

Een toelatingsaanvraag kunt u enkel indienen via het daartoe ontworpen formulier.

Ten laatste 8 weken voor het buurtfeest moet u het aanvraagformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. Bij grote activiteiten is het aangeraden om het aanvraagformulier vroeger in te dienen. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket bij voorkeur via evenementen@dilbeek.be of per post op postbusadres Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek t.a.v. het evenementenloket. 

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat u de toelating voor de organisatie van het buurtfeest hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Documenten