Recyclagepark

Wat

In het recyclagepark kunt u terecht met heel wat verschillende soorten afval (zie hieronder).

Het recyclagepark wordt uitgebaat door Intradura. Bij vragen kan u rechtstreeks met Intradura contact opnemen. Contactgegevens in de rechterkolom.

Toegang

Het recyclagepark is voorbehouden voor inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven gevestigd in de gemeente. Inwoners verlenen zich toegang door middel van hun identiteitskaart.

De verenigingen, scholen en bedrijven gevestigd in de gemeente kunnen gebruik maken van een elektronische toegangskaart, aan te vragen via de gemeente via dit formulier. Zie hieronder voor de voorwaarden.

De toegang tot het gemeentelijk recyclagepark is enkel op afspraak.

Ga naar intradura.mijnrecyclagepark.be. Van zodra de eerste afspraak is verlopen, kan je een volgende afspraak maken.

Hebt u een probleem met je afspraak, wil je deze annuleren of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Dan kan u tijdens de kantooruren terecht bij Intradura op het nummer 02 334 17 40.

Aanvraag elektronische toegangskaart

De volgende groepen kunnen een elektronische toegangskaart aanvragen via dit formulier bij Wonen en Ondernemen. De toegangskaart kost 20 euro.

  • Bij overlijden van een inwoner van Dilbeek kan door de familie een toegangsbadge aangevraagd worden tot 1 jaar na het overlijden, welke geldig blijft gedurende 3 maanden, voor opkuis van de woning.
  • Gezinnen met een tweede verblijf in de gemeente kunnen ook naar het recyclagepark, mits registratie in het register van 2de verblijven en betaling van tweedeverblijftaks. De toegangskaart is 3 jaar geldig en kan vernieuwd worden mits betaling van 20 euro.
  • Verenigingen, scholen, bedrijven met vestiging in Dilbeek en nieuwkomers in de gemeente maken gebruik van een toegangsbadge. Deze toegangskaart blijft geldig tot zij de gemeente verlaten.

Wanneer de kaart klaar is, stuurt Intradura een schriftelijke bevestiging samen met een overschrijvingsformulier van 20 EUR. Van zodra het bedrag betaald is, stuurt Intradura de kaart naar u op.

Bedrag

Voordat u het recyclagepark verlaat, voert u onmiddellijk uw betaling uit:

Via bancontact met mogelijkheid contactloos betalen op de weegbrug.

Zorg er dus voor dat u steeds uw betaalkaart meeneemt naar het recyclagepark!

Gratis

Papier en karton, hol glas (wit en gekleurd), lampen en herbruikbare goederen, PMD (aan te bieden in gemeentelijke PMD-zakken), printerafval, textiel, kurk, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), klein gevaarlijk afval (KGA), metalen en kroonkurken, zuiver piepschuim, motorolie, frituurolie, autobanden van personenwagens, asbesthoudend  afval, lampen, plastic dopjes, matrassen.

0.05 euro per kg – minimum 2 euro per beurt – recycleerbaar afval

Niet brandbaar gemengd bouwafval (bakstenen, cement, lavabo’s, WC-potten,…) gipshoudende bouwafval, steenpuin, roofing, vlak glas, hout, groenafval (inclusief gras, haagscheersel, bladeren,…), snoeihout, wortels en stronken, recycleerbare plastics

0.3 euro per kg – minimum 2 euro per beurt – niet-recycleerbaar afval

Niet recycleerbaar, ongesorteerd grofvuil (huishoudelijk niet recycleerbaar afval, dat te groot of te zwaar is voor een gewone huisvuilzak, zoals een frigobox, meubelen, isolatiemateriaal, edl.)

Bedrijfsafval

Enkel bedrijfsafval gelijkgesteld met huishoudelijk afval en in huishoudelijke hoeveelheden, wordt toegestaan (ook geen groenafval en gevaarlijk afval, afkomstig van bedrijven). Enkel AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) van huishoudelijke oorsprong is toegelaten.
Niet toegestaan: geen professionele artikelen zoals een prikklok, ziekenhuisapparaten, een boenmachine zwaarder dan 15 kg, een printer en andere apparaten zwaarder dan 30 kg, edl.

Rechtzettingen

Bezoekers kunnen binnen 48 uur na het bezoek om rechtzettingen vragen en nemen hiertoe rechtstreeks contact op met Intradura via het volgende emailadres:

rp-retributie@intradura.be

Het bedrag wordt als een tegoed saldo voor het volgende bezoek aan het recyclagepark klaargezet.