Terugbetaling gederfde inkomsten participatiepas (verenigingen)

Print

Wat

Wat is een participatiepas voor vrijetijdsactiviteiten?

Aan vrijetijdsparticipatie zijn talrijke positieve effecten verbonden: zelfontplooiing, identiteitsontwikkeling, het ontdekken van talenten, het uitbouwen van een sociaal netwerk, ontspanning, gezondheid,… Voor mensen in armoede kan het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en het verenigingsleven de sleutel zijn om de cirkel van armoede te doorbreken.

Om mensen in armoede de kans te geven te participeren aan vrijetijdsactiviteiten ontwikkelde de gemeente Dilbeek de participatiepas. Met deze pas kunnen de inwoners van Dilbeek met een laag inkomen tot 80% korting krijgen bij vrijetijdsactiviteiten.

Bij activiteiten georganiseerd door de gemeente en haar partners kon de participatiepas al gebruikt worden sinds 2013. Vanaf 2015 stapten ook alle Dilbeekse verenigingen, erkend door de jeugd- en de sportraad, mee in het participatieverhaal! De verenigingen van andere adviesraden kunnen ervoor kiezen om ook het participatietarief te hanteren. Deze verenigingen nemen best contact op met het welzijnsloket (zie contactgegevens hiernaast) voor meer informatie en praktische afspraken.

Met de participatiepas betaalt men tot 80% minder voor leuke activiteiten!

Die korting krijgt men bij:

 • zwembad Dilkom
 • Cultuurcentrum Westrand
 • dienst jeugd (speelplein Begijnenborre, Grabbel- en Swappas, taalkamp, ...)
 • dienst sport (sportweken, ...)
 • dienst cultuur
 • bibliotheek de Wolfsput
 • Lokaal Dienstencentrum Breugheldal (OCMW Dilbeek)
 • Infano vzw (CKO ’t Breugelkind - opvang voor en na school in basisscholen van Dilbeek en bij de vakantiewerkingen)
 • Dil’arte, academie voor muziek, woord en dans (tot en met 18 jaar) voor het inschrijvingsgeld
 • Dilbeekse jeugd- en sportverenigingen (tot en met 18 jaar) voor het inschrijvings- of lidgeld, de kampen en stages

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden voor het verkrijgen van een participatiepas: inwoner zijn van Dilbeek en een laag inkomen hebben.

Men kan dit bewijzen door:

 • het bewijs van het ziekenfonds van de verhoogde tegemoetkoming (het vroegere OMNIO-statuut)
 • of met het meest recente aanslagbiljet van de belastingen
 • of met een bewijs collectieve schuldenregeling

Procedure

Werking participatiepas en ondersteuning voor verenigingen.

De Dilbeekse inwoner met een laag inkomen kan een participatiepas aanvragen bij het Welzijnsloket of bij de maatschappelijk werker van het OCMW (indien OCMW-cliënteel). Meer info voor Dilbeekse inwoners omtrent de voorwaarden en het aanvragen van een participatiepas vindt u onderaan in de folder over de participatiepas.

De Dilbeekse inwoner toont de vereniging de participatiepas en krijgt meteen de korting toegewezen. De vereniging kan nadien via het aanvraagformulier een gedeeltelijke terugbetaling verkrijgen van de gederfde (niet ontvangen) inkomsten voor de deelnemers tot 18 jaar.

De gemeente ondersteunt de verenigingen die het participatietarief toepassen:

1. Het symbool van het participatietarief

Verenigingen die het participatietarief toepassen (korting van 80% voor de burger), kunnen een symbool gebruiken in hun publicaties zodat het duidelijk is voor de burger voor welke activiteiten de participatiepas kan gebruikt worden. U vindt het symbool onderaan deze pagina.

2. Gedeeltelijke terugbetaling gederfde inkomsten

Gezien het belang van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, heeft de gemeente zich geëngageerd om tussen te komen in een deel van de gederfde (niet ontvangen) inkomsten van de verenigingen. De tussenkomst geldt enkel voor deelnemers tot de leeftijd van 18 jaar. De terugbetaling van de gederfde inkomsten bedraagt 50% van de gederfde inkomsten, met een maximum van 40% van de normale kostprijs.

Vb. Het lidgeld van de vereniging bedraagt 150,00 euro. De bijdragen van mensen in armoede bedraagt 20%, concreet betekent dit 30,00 euro. De gederfde inkomsten bedragen 80% van het lidgeld of 120,00 euro. De gemeente engageert zich om 50% van de niet ontvangen (gederfde)  inkomsten terug te betalen aan de verenigingen. In dit voorbeeld bedraagt de terugbetaling 60,00 euro.

U vindt het aanvraagformulier voor de terugbetaling van de gederfde inkomsten onderaan.

3. Info en advies

Voor vragen of meer informatie:

- omtrent terugbetaling: Welzijnscampus, Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden - 02 568 00 40 of participatie@dilbeek.be

- omtrent armoede in het algemeen of hoe omgaan met mensen in armoede: Welzijnspunt Groot-Bijgaarden (maatschappelijk werker) , Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden - 02 451 69 43 of participatie@dilbeek.be

Documenten