Inname openbaar domein

Vraag hier meteen een inname openbaar domein aan

Wat

Wanneer u verhuist, bouwt of verbouwt, neemt u soms een deel van de openbare weg in als laad-en loszone, om een container, een steiger, een bouwkraan,... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen van het gemeentebestuur en een retributie betalen.

U ontvangt dan een vergunning voor de tijdelijke inname van het openbaar domein en een signalisatievergunning.

Opmerking: deze aanvraag is niet van toepassing voor evenementen.

Hoe aanvragen

U vraagt uw inname openbaar domein volledig digitaal aan via Eaglebe.

Klik hier om uw inname openbaar domein, signalisatievergunning en parkeerverbodsborden aan te vragen.

Stap 1: U vraagt uw vergunning inname openbaar domein aan minstens 10 dagen op voorhand aan via Eagle.be.

 • Duid aan of de oppervlakte van uw inname kleiner of groter dan 15 m2 zal zijn en geef extra informatie mee wat er zal gebeuren: een parkeerverbod voor laad- en loszone, een container, een bouwkraan, een stelling, …
 • Duid bij uw aanvraag aan of u wenst dat er parkeerverbodsborden geplaatst worden door een firma. Hiervoor betaalt u € 30 per 2 borden.
 • Teken de zone in waar u bijvoorbeeld een container zal plaatsen. Hier vindt u een instructiefilmpje.
 • Geef uw contactgegevens op. Daarna valideert u uw aanvraag.

Stap 2: De politie behandelt uw aanvraag en maakt een vergunning voor inname openbaar domein en een signalisatievergunning op. Eaglebe berekent het bedrag van de retributie en de eventuele ontlening van borden.

Stap 3: U ontvangt een e-mail van Eagle.be met een betalingsverzoek. U betaalt online. Na betaling ontvangt u de vergunning. De voorschriften opgesomd in het signalisatievergunning, moeten door de bouwheer strikt worden nageleefd.

Stap 4: Duidde u aan parkeerverbodsborden te willen? Een externe firma zal deze 48u voor uw inname komen plaatsen. Zij zullen deze 2 dagen na uw inname terug komen ophalen. Problemen met de plaatsing van de borden: u kan rechtstreeks contact nemen met de firma via  inname.Dilbeek@parkeren.be.

Toestemmingen voor inname van het openbaar domein hebben slechts uitwerking na betaling van de verschuldigde retributie.

Hoe het aanvraagformulier invullen?

Niet zeker hoe u het aanvraagformulier moet invullen? Meer info vindt u hier.

Gewestwegen

Voor inname van openbaar domein/signalisatie langs gewestwegen moet ook een vergunning worden aangevraagd en een retributie worden betaald bij het Vlaamse Gewest - Agentschap Wegen en Verkeer. Meer info vind je op de website van Wegen en verkeer.

Ga als volgt tewerk:

 • Stap 1. U geeft uw inname op een gewestweg in via Eaglebe, selecteer inname type “Werkzaamheden langs een gewestweg”. Politie Dilbeek zal deze aanvraag bekijken en een vergunning voor gemeente Dilbeek afleveren (zonder bijkomende retributie).
 • Stap 2. U vraagt uw vergunning inname langs een gewestweg ook aan op het “webportaal Adviezen en Vergunningen” van het Agentschap Wegen en verkeer.

De gewestwegen in Dilbeek zijn de volgende: N8 (Ninoofsesteenweg), N282 (Lenniksebaan), N9 (Nieuwe Gentsesteenweg), N9b (Pastoor Cooremanslaan), N9h (A. Gossetlaan deel voorbij Colmar, richting Zellik, St-Agatha-Berchem, voor de kerk) en N9j (Pelgrims de Bigardlaan, vanaf witte villa tot Industrialaan).

Bij een inname die langer dan 24u duurt, zal het Agentschap Wegen en Verkeer een retributie aanrekenen. U zal van Wegen en Verkeer een standaardbrief met uw gepersonaliseerde vergunning ontvangen.

De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd.

Verlengen

Een verlenging kan eenvoudig worden aangevraagd via het Eaglebe Portaal. Dit kan snel en digitaal via de link die u vindt in de e-mail van uw laatst lopende vergunning. U vult dan een verkort aanvraagformulier in met de reden voor verlenging en de nieuwe periode. Deze verlenging zal een nieuw dossier genereren binnen Eaglebe.

Vindt u deze e-mail niet meer? Vul gerust een nieuwe aanvraag in.

Parkeerverbodsborden nodig?

U geeft in het online aanvraagformulier voor uw vergunning aan of er parkeerverbodsborden nodig zijn of niet.

 • Indien u parkeerverbodsborden wilt laten plaatsen en wegnemen door gemeente Dilbeek, betaalt u € 30 per 2 borden. Vraag dit minstens 10 dagen op voorhand aan.  De borden worden 48 uur voor aanvang van het parkeerverbod geplaatst door een externe firma.
 • U kan er echter ook voor kiezen om zelf voor borden te zorgen (huren op de private markt, of lenen van je aannemer). Voor grotere werken met een aannemer bezit de aannemer meestal dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing.

Wat gaat dit kosten?

 • Voor het plaatsen, opvolgen en weghalen van parkeerverbodsborden betaalt u € 30,00 per twee parkeerverbodsborden, ongeacht de periode.
 • Voor inname van het openbaar domein met een oppervlakte van ≤ 15m² betaalt u € 15,00/dag vanaf de 2de dag van inname.
 • Voor kleine innames van 1 dag, zoals een verhuis, betaalt u dus geen retributie.
 • Voor inname van het openbaar domein met een oppervlakte van > 15m² betaalt u vanaf de 1 ste dag van inname € 15,00/dag voor de eerste 15m² + €1,50/dag voor elke m² boven de 15m²

U ontvangt pas uw vergunning voor inname van het openbaar domein nadat u dit bedrag heeft betaald.

 

Bijkomende info

Hinder in kaart

Wilt u graag een zicht op de lopende innames en hinder in de gemeente?

Die kan via Eagle (publieke info) via: http://www.hinderinkaart.be/dilbeek.