Eetfestijn

Coronavirus COVID-19 maatregelen

Opgelet! Wegens de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, verloopt de aanvraag van evenementen op aangepaste wijze. Bekijk hier hoe je de aanvraag voor jouw evenement moet indienen.

Wat

Organiseer je een eetfestijn? Vul dan het formulier 'melding eetfestijn' in.

Doelgroep

Eetfestijnen  vb. Spaghettiavond Scouts De Pelgrims, Eetfeest Koninklijke Harmonie Crescendo, Forel- en Schnitzelfestijn Savio, Eetfestijn WTC De Geuzen, Eetfestijn CD&V, Eetfestijn Volley Schepdaal, Mosselkermis SDI...

Procedure

Een melding van een eetfestijn wordt doorgegeven aan de politie en de noodplanambtenaar. Enkel wanneer u in het formulier een deelvergunning vraagt - zoals toelating tot het schenken van sterke drank, verkeersmaatregelen of toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden - zal u schriftelijk de beslissing hierover ontvangen.

Ten laatste 8 weken voor het eetfestijn moet u het aanvraagformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

  • het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • of – bij voorkeur – elektronisch naar evenementen@dilbeek.be.

Documenten