Buurtinformatienetwerk (BIN)

Is er een BIN actief in mijn buurt? Zoek het hier per straat op

Wat

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De drie actoren van het project zijn telkens de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).

Het doel van het buurtinformatienetwerk is drievoudig:

  • het algemene veiligheidsgevoel verhogen
  • de sociale controle bevorderen
  • het belang van preventie verspreiden

In Dilbeek zijn er momenteel 11 actieve buurtinformatienetwerken. Hier kan je zien of er bij jou in de buurt reeds een BIN actief is, wie je coördinator is en hoe je deze kan bereiken. Bij sommige BIN’s kan je je ook via een website inschrijven. Klik op het BIN van jouw keuze op de kaart en de extra info komt tevoorschijn.

Nog geen BIN in je buurt maar wil je er wel één opstarten?

Neem dan zeker contact met ons op via welzijnscampus@dilbeek.be of 02 451 53 69.

Meer info : www.binnet.be 

Voorwaarden

Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen.

Het oprichten van een BIN verloopt volgens een aantal vaste stappen en met een aantal vaste partners.

Procedure

Idee en voorbereiding

Het idee kan ontstaan uit interesse bij één of meerdere bewoners of kan aangereikt worden door de overheid of de politie. Aan het oprichten van een buurtinformatienetwerk gaat altijd een overleg met de lokale overheid en de politie vooraf. Heb je interesse? Neem dan contact met uw lokale politie. Het is zeer belangrijk dat er een draagvlak is bij alle betrokkenen voor de oprichting van het BIN en dat de werking duidelijk is. De lokale politie zal contact opnemen met de bestuurlijke en de gerechtelijke overheid in verband met de vraag om een BIN op te richten.

Vòòr de oprichting van een BIN wordt nagegaan welke de beweegredenen zijn, welke verwachtingen de betrokken partijen hebben en welke doelstellingen geformuleerd zijn. Nadat de voorgaande stappen ondernomen zijn, wordt de volledige buurt geïnformeerd en de maatschappelijke ondersteuning van het project nagegaan.

Informatie verspreiden naar burgers in het omschreven gebied en info-avond

Op een informatie-avond waarop alle inwoners uitgenodigd worden, komen volgende elementen aan bod:

  • de voorstelling van het concept buurtinformatienetwerk en de wettelijke regels;
  • de voorstelling van de verschillende partners;
  • de bespreking van en de vraag om goedkeuring van het BIN en de doelstellingen;
  • de voorstelling en de bespreking van het communicatieplan (de manier waarop de informatie binnen een BIN uitgewisseld wordt) en de bijbehorende kosten;
  • de vraag om betrokkenheid en vrijwilligheid bij de leden van de buurt: Wie neemt het initiatief? Wie is bereid om te investeren in de verdere ontwikkeling van het BIN? de erkenning en de goedkeuring van de leden van de stuurgroep;
  • de gegevensverzameling van de deelnemers (adres, telefoonnummer, bereikbaarheid van de leden van de stuurgroep, …) ;
  • afspraken betreffende de verdere invulling van het BIN, de organisatie en de evaluatie ervan.

Communicatieplan uitwerken voor communicatie tussen alle betrokkenen

Om een buurtinformatienetwerk goed te organiseren, is ook een lokaal charter nodig waarin de nodige afspraken en taken van de partners op papier worden gezet. Dit lokale charter wordt door alle betrokken partners samen opgesteld, waarbij de stuurgroep het initiatief kan nemen.

In het charter staan, naast de contactgegevens en een financieringsplan ook een communicatieplan. Het snel en doeltreffend uitwisselen van informatie tussen alle betrokkenen vraagt immers een goede organisatie.

Het Buurtinformatienetwerk gaat van start

Hierna kan het buurtinformatienetwerk van start gaan. Vanaf dan wordt het communicatieplan toegepast en kan de politie, via de coördinator, preventieve boodschappen naar de BIN-leden versturen. De opstart van het BIN kan bekend gemaakt worden via gemeentelijke infobladen of lokale pers. Op die manier zijn de inwoners van de gemeente op de hoogte en kunnen geïnteresseerden ook aansluiten.

Het Buurtinformatienetwerk is volledig gratis

De gemeente neemt de kosten van het buurtinformatienetwerk volledig ten laste. Deel uitmaken van een buurtinformatienetwerk is voor een inwoner zodoende volledig gratis.