Sluikstort en zwerfvuil

Wat is sluikstort?

Sluikstort is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen. Ook het buiten zetten van huisvuilzakken in niet-reglementaire zakken of bakken of op andere momenten dan toegestaan valt onder sluikstorten, en is verboden.

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Bijvoorbeeld: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes,…

Melden

Het gemeentepersoneel doet haar best de gemeente zo proper mogelijk te houden. Indien u op een openbare plaats sluikstort ziet liggen, mag u dit zeker melden.

Het melden kan u doen door:

Wat doen wij?

Het team openbare ruimte ruimt sluikstorten op openbaar domein op, in principe binnen de week (vaak sneller) na melding. De stroom openbare ruimte, politie en de gemeenschapswachters werken samen om de daders te identificeren. Een GAS-boete is hierbij een logisch gevolg.

Initiatieven

Wilt u helpen om door propere straten te kunnen wandelen? Dit kan zo:

  • Geen zwerfvuil/sluikstort achterlaten
  • Sociale controle: zwerfvuil gebeurt onbewust, je mag anderen er gerust attent op maken wanneer ze iets achterlaten. Een vuilbakje staat meestal niet ver.
  • Blik- en brikbrigade: zwerfvuilvrijwilligers ruimen op regelmatige basis de eigen buurt op en ondersteunen hiermee het gemeentepersoneel, dat handen te kort komt om alle zwerfvuil tegelijk te verwijderen. Nieuwe zwerfvuilvrijwilligers zijn altijd welkom bij team openbare ruimte, die hen voorziet van een afvaltang, zwerfvuilzakken en een hesje.
  • De mooimakers
  • Weplog, de gratis app voor actieve en sportieve zwerfvuilbestrijders.

       

Aanvraagformulier zwerfvuilmateriaal
Zwerfvuilactie melden

Gevolgen

Milieu
Dat zwerfvuil of sluikstort slecht is voor het milieu is door iedereen geweten. Toch is er nog veel werk om van onze gemeente een zwerfvuilvrije / sluikstortvrije gemeente te maken.

Zwerfvuil / sluikstort heeft negatieve effecten op de natuur, dier en mens. Het kan de bodem verontreinigen, trekt ongedierte aan en kleine kinderen of dieren eten het vaak op of raken er in verstikt.

Heb je er al eens bij stilgestaan hoelang het duurt vooraleer je sigarettenpeuk die je zonet op de grond gooide erover doet om af te breken?

Stel je voor, je zit gezellig op een bankje in het park. Lekker in het zonnetje, met een drankje in het park. De vuilbak staat in je gezichtsveld, maar toch heb je geen zin om tot daar te stappen. Je laat je blikje achter. Als dit zou blijven liggen, dan kan 50 jaar later JOUW blikje nog teruggevonden worden. Zo moeilijk is het afval af te breken in de natuur.

Of er nu bewust of onbewust afval achtergelaten wordt maakt niet uit. Het enige waar we van overtuigd zijn is dat het moet stoppen. Want... het is voor iedereen aangenamer om in een propere gemeente te wonen, toch?

Overtreder
Wanneer overtreders op heterdaad betrapt worden zullen zij zeker aangesproken worden. Er wordt een dossier geopend met een mogelijke GAS-boete als gevolg.
Een administratieve geldboete kan oplopen tot € 350.
Daarbovenop kunnen de gemaakte kosten en uren voor het opruimen verhaald worden op de overtreder.

Extra