Laat uw mazouttank niet lekken!

Staat er ergens in uw tuin of in uw kelder een oude mazouttank die u niet meer gebruikt? Dan moet u deze laten verwijderen of, laten opvullen in het geval dat de tank bijvoorbeeld onder uw kelder zit.

Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

De wetgeving verplicht de sanering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als verwijdering van de tanks omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Tankslag

Om dit voor haar inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt de gemeente Dilbeek opnieuw deel aan de ‘tankslag’ van Haviland. Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks.

De voordelen van een collectieve aanpak:

  • gerichte informatieverstrekking naar inwoners;
  • betere prijsbedingen door "hoeveelheidsvoordeel", maar rekening houdend met de kwaliteit;
  • aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering;
  • er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten.
Inschrijven

Het doel van de tankslag is om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te verwijderen of op te vullen door deze te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s). Zo werden bij de vorige editie van de tankslag in 2021 meer dan 100 stookolietanks opgevuld of verwijderd.

Heeft u een mazouttank staan die u niet meer gebruikt en/of wil u graag zetelen in de stuurgroep? Meld u dan voor 15 oktober 2023 geheel vrijblijvend aan via dit formulier.

De saneerder die werd gekozen door de stuurgroep is ondertussen gekend: All-in Tank Service. Werknemers van deze firma zullen de ingeschrevenen contacteren voor verdere info en opmaak van een offerte. Daarna kan u vrijblijvend beslissen of u akkoord gaat met de offerte of niet.  

Meer informatie?

Op 25 september gaven Haviland en All-in Tank Service een infoavond. Haviland gaf meer informatie over de wetgeving rond het buiten gebruik laten stellen en saneren van oude mazouttanks. Er werd ook gewezen op het tijdig aanvragen van een parkeerverbod voor de reinigingswagen van de saneerder. De saneerder bracht de aanwezigen op de hoogte van de technieken die ze gebruiken voor het saneren van boven- en ondergrondse mazouttanks. De prijzen van de groepsaankoop voor de verschillende types van tanken werden eveneens meegedeeld.

De gegeven presentaties vind je hier terug

Nog vragen? Contacteer de dienst Wonen & Ondernemen via telefoon op 02 451 68 70 of via mail op wonenenondernemen@dilbeek.be