Laat uw mazouttank niet lekken!

Staat er ergens in uw tuin of in uw kelder een oude mazouttank die u niet meer gebruikt? Dan moet u deze laten verwijderen of, laten opvullen in het geval dat de tank bijvoorbeeld onder uw kelder zit.

Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er eigenlijk voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

De wetgeving verplicht de sanering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Tankslag

Om dit voor haar inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt de gemeente Dilbeek deel aan de ‘tankslag’ van Haviland. Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks.

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te verwijderen. Kan de tank om technische redenen niet verwijderd worden, dan moet hij geledigd, gereinigd en opgevuld worden. Stookolietanks bij zowel particuliere woningen als bij niet-VLAREBO-plichtige gebouwen van de gemeenten en OCMW’s komen in aanmerking.

De voordelen van een collectieve aanpak. :

  • gerichte informatieverstrekking naar de inwoners;
  • betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar rekening houdend met de kwaliteit;
  • het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering;
  • er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten,
Gekozen saneerder

De periode om in te schrijven voor de tankslag liep initieel tot 06/07/2021. Maar liefst 122 Dilbekenaren meldden toen hun oude stookolietank aan! Tijdens de zomermaanden stuurde een stuurgroep bestaande uit geïnteresseerde Dilbekenaren een prijsvraag uit naar verschillende saneerders. Midden september werd de saneerder gekozen. In de komende maanden zal de saneerder alle ingeschrevenen contacteren en een persoonlijke offerte aanbieden.

Infoavond

Op 15/10/2021 organiseerde de gemeente een infoavond waarop Haviland en de saneerder een presentatie gaven. Haviland gaf meer informatie over de wetgeving rond het buiten gebruik laten stellen en saneren van oude mazouttanks. Er werd ook gewezen op het tijdig aanvragen van een parkeerverbod voor de reinigingswagen van de saneerder. De saneerder bracht de aanwezigen op de hoogte van de technieken die ze gebruiken voor het saneren van boven- en ondergrondse mazouttanks. De prijzen van de groepsaankoop voor de verschillende types van tanken werden eveneens meegedeeld. Al deze informatie en veel gestelde vragen, kunnen teruggevonden worden in de presentaties op deze pagina.

Einde inschrijvingsperiode in zicht

Heb je je tank nog niet aangemeld, maar wens je dit toch nog te doen? Dat kan nog tot en met 31 oktober via dit formulier.

Vragen?

Contacteer de dienst Wonen en Ondernemen via telefoon op 02 451 68 70 of via mail op wonenenondernemen@dilbeek.be.