Verkeershinder

Op de Dilbeekse wegen wordt niet alleen door de gemeente gewerkt. Ook bijvoorbeeld nutsbedrijven moeten er geregeld werken uitvoeren die voor hinder kunnen zorgen. Op deze kaart vindt u een overzicht van die werken.

  • Oranje: te verwachten hinder / te verwachten werken
  • Rood: huidige hinder / lopende werken
  • Blauw: evenementen en andere verkeershinder

Werken aan Dilbeek