Verkeershinder

Op de Dilbeekse wegen wordt niet alleen door de gemeente gewerkt. Ook bijvoorbeeld nutsbedrijven moeten er geregeld werken uitvoeren die voor hinder kunnen zorgen. Op deze kaart vindt u een overzicht van die werken.

Werken aan Dilbeek