Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Wat

U kan bij het OCMW voor een korte periode in een doorgangswoning, transitwoning of noodwoning verblijven indien u zich in een noodsituatie bevindt en tijdelijk dakloos bent.

Een noodwoning biedt een antwoord als u niet beschikt over een woning:

  • omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard,
  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving of omwille van familiale conflicten,
  • omwille van een ramp zoals een brand of overstroming,
  • en u niet bij familie of vrienden terecht kan.

Tijdens het verblijf in de noodwoning wordt getracht een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie gezocht. Het OCMW beschikt over een beperkt aantal noodwoningen. Indien alle noodwoningen volzet zijn, wordt een andere oplossing gezocht zoals bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf in een onthaaltehuis.

 

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Indien u voor de eerste keer contact wilt opnemen met het OCMW, dan gebeurt dit steeds bij de intaker. Deze persoon staat in voor alle nieuwe aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

U kan uw financiële situatie aantonen door het volgende mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • elk document dat verwijst naar uw huidige huisvestingssituatie (gerechtelijk vonnis, opzeg huurcontract,...)