Inspraak en inzage

Burgers kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het beleid.