EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek

Print

Sport & Gezondheid streeft naar een open en sportieve samenleving waar iedereen zich maximaal kan ontplooien, zowel individueel als in groeps- of ploegverband. Het ontwikkelen van een sport-, gezondheids- en educatief aanbod voor verschillende doelgroepen en de ondersteuning van verenigingen, projecten, vrijwilligers- en buurtinitiatieven zijn daarin twee belangrijke pijlers.