Advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

Wat

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

De lokale Adviescommissie (LAC) bespreekt het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De lokale Adviescommissie (LAC) beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voorwaarden

De netbeheerder moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas.

 • als de schuld die de verbruiker bij de netbeheerder opbouwde groter is dan 500 euro voor elektriciteit of aardgas, of 1000 euro voor elektriciteit en aardgas.
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter voor de plaatsing, inschakeling en controle van een digitale meter, de opname van de meterstanden, of de plaatsing van een autonome stroombegrenzer.
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen.
 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft.
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

De waterleverancier moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten:

 • als de verbruiker:
  • binnen de 6 maanden nadat een debietbegrenzer is geplaatst nog geen afbetalingsplan heeft opgestart voor de openstaande schulden
  • zijn afbetalingsplan niet nakomt
  • niet betaalt voor het waterverbruik na de plaatsing van de begrenzing
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Procedure

Inhoud

 1. Brief naar de Lokale adviescommissie (LAC)

De netbeheerder of waterleverancier stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker te mogen afsluiten.
Ook de verbruiker kan naar de Lokale adviescommissie (LAC) een brief sturen met een verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een heraansluiting toch heeft geweigerd. De Lokale adviescommissie (LAC) neemt dan contact op met de netbeheerder of waterleverancier.

2. Uitnodiging

Het OCMW stuurt de verbruiker een brief met een uitnodiging om naar de Lokale adviescommissie-vergadering te komen. De verbruiker mag zich op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker of andere vertrouwenspersoon).

3. Lokale Advies Commissie-vergadering
Op de Lokale adviescommissie -vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. Op de vergadering nemen de leden van de Lokale adviescommissie een beslissing. Alle leden moeten het eens zijn over de beslissing. Zolang er geen unanieme beslissing is, mag de netbeheerder of waterleverancier niet afsluiten. Vaak geldt de beslissing alleen onder bepaalde voorwaarden. Er zijn vier beslissingen mogelijk.
- De netbeheerder of waterleverancier mag de verbruiker niet afsluiten.
- De netbeheerder of waterleverancier mag de verbruiker afsluiten.
De netbeheerder mag de elektriciteit of het aardgas echter niet afsluiten in de winterperiode, die normaal loopt van 1 december tot 1 maart. Soms wordt de winterperiode door de minister van Energie verlengd tot en met 31 maart.
- De netbeheerder of waterleverancier moet de verbruiker heraansluiten.
- De netbeheerder of waterleverancier moet de verbruiker niet heraansluiten.

4. Brief met beslissing
De verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de Lokale adviescommissie (LAC) beslist heeft.

Bedrag

De bemiddeling door de Lokale adviescommissie (LAC) en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Regelgeving

Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).