Caerenbergveld

Verlengen van de dorpsas

Caerenbergveld sluit perfect aan op de bestaande dorpsas. De ruggengraat daarvan is de Eylenboschstraat met het marktplein en de kerkplein. Met de aanleg van een centraal 'Caerenbergplein' wordt de dorpskern versterkt en verlengd.
De kern van de bebouwing  in het centrum zal worden geconcentreerd langs de rode as (zie tekening) en rond de pleinen. Zo kan het groene landschap worden gevrijwaard.
 
Het kerkplein en Caerenbergplein zijn immers de hoogste punten van het dorp en kijken beide uit over een groen valleilandschap. Het kerkplein vormt een plateau dat uitkijkt over een beschermd stukje natuur en vormt een belangrijke plek in het zachte netwerk (drop-off lus school, Pedemolenwandeling, …). Het Caerenbergplein kijkt uit over een vallei van sportvelden die overgaat in de groene schoolinfrastructuur van Levenslust.

Deelprojecten

Buitensport

Bij zware regenval verandert het lagergelegen voetbalveld verandert geregeld in een modderpoel. Om dit te verhelpen wordt het vervangen door kunstgras en wordt een waterevacuatie en drainage voorzien. Rond de grote plateaus van het voetbalveld en het kerkhof wordt de nieuwe Finse piste een parelsnoer dat alle functies aan elkaar rijgt: tribune voor voetbalveld, wadi, pleintje voor het kerkhof, buitenfitness, speeltuintje, skatepark, … Het wordt een geweldig interactief loopparcours met veranderende sferen en de kans om ondersteunende functies in het landschap te integreren. OP die manier worden al die aparte toevoegingen samengevoegd tot een geheel.

 

Caerenbergplein

Het grote gebaar voor deze site is de creatie van een centraal plein. Dat geeft ademruimte wanneer je de site binnenkomt, maar wordt ook het sluitstuk van de centrale dorpsas.

De sporthal krijgt een meer open gevel met een nieuwe luifel waar eventueel ook fietsen kunnen gestald worden en waar de cafetaria een zonnige plek op het plein krijgt. Er is plaats voor een speeltuin, petanquevelden, elementen om te skaten, de toegang voor de voetbalvelden en een nieuw jeugdhuis en kleine zaal verbonden via de luifel met de sporthal. Plotseling wordt de krampachtige asfalt parking open gemaakt en een ontmoetingsplek van het verenigingsleven van Schepdaal.

De beboste rand geeft de site vandaag een sterk karakter. De bomen benadrukken de buitenkamers van de voetbalvelden én vormen een beschermende buffer naar de directe buren. De nieuwe parking ten noorden van de sporthal kan deze beboste rand versterken op de plek waar de meeste woningen aan de site grenzen. Bovendien is er vooral vraag naar piekparkeren zodat een groot deel van de parking onverharde groene ruimte kan blijven met een occasionele auto als bezoeker. De bestaande bomen kunnen ook behouden blijven. Door de auto niet tot tegen de ingang te laten parkeren wordt er ook een duidelijk signaal gegeven om de gebruikers aan te moedigen op een sportievere manier naar hun sportinfrastructuur te komen.

 

Kerkplein

Het kerkplein kan een veilige drop-off lus worden als toegang voor de school en als uitkijkpunt naar het landschap op de wandelroute van de Pedemolen. Dit is een aanzet naar een nieuwe bestemming van de kerk die een centrale plek blijft behouden in Schepdaal. De tuin van de pastorij blijft toegankelijk voor de Chiro. De tuin is één van de openingen langs de centrale dorpsas die de verschillende pleinen met elkaar in verbinding brengt. Het overige kerkpatrimonium heeft een minder cruciale locatie binnen Schepdaal. Deze gebouwen kunnen herbestemd worden voor allerhande functies. Ze opnieuw in gebruik nemen kan het centrum opnieuw opladen en nieuw leven geven.