Budgetbeheer

Wat

Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun budget kunnen terecht bij de dienst Schuldhulpverlening van het OCMW.
Bij een budgetbeheer:

  • wordt een budgetbeheerrekening geopend op naam van de persoon waarmee de maatschappelijk werker in samenspraak betalingen zal verrichten
  • worden alle inkomsten worden op deze rekening gestort
  • ontvangt de persoon wekelijks een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor zijn dagelijkse uitgaven
  • wordt er onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen
  • wordt er getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven

Bij een budgetbeheer neemt het OCMW van Dilbeek tijdelijk het effectieve beheer van de inkomsten over.

Er wordt een budgetbeheerrekening geopend waarop het OCMW een volmacht heeft. Op deze rekening wordt het volledige inkomen gestort en in samenspraak met de maatschappelijk werker wordt het wekelijks huishoudgeld bepaald.

Budgetbeheer is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de aanvrager.

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Indien u voor de eerste keer contact wilt opnemen met het OCMW, dan gebeurt dit steeds bij de intaker. Deze persoon staat in voor alle nieuwe aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van alle schulden (gerangschikt per schuld)
  • het huurcontract