Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Wat

In Vlaanderen gelden er geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek onder de regelgeving valt. Dit betekent dat fuiven, concerten en festivals die luider zijn dan 85 dB(A) LAeq,15min een afwijking op de muzieknormen moeten aanvragen bij het gemeentebestuur en maatregelen moeten opvolgen.

Activiteiten met enkel niet elektronisch versterkte muziek vallen niet onder deze regelgeving. Dus fanfares of symfonische orkesten hoeven geen afwijking op de muzieknormen aan te vragen bij het gemeentebestuur. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Regelgeving