Werkingssubsidie voor sociaal-culturele verenigingen

Wat

Verenigingen die lid zijn van de cultuurraad kunnen jaarlijks een subsidie krijgen als zij uiterlijk op 15 januari een subsidiedossier indienen. Dit dossier bevat een werkingsverslag over het voorbije jaar, een aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken. In het begin van de maand december worden de nodige formulieren toegestuurd aan de vaste afgevaardigden van de in aanmerking komende verenigingen.

Verenigingen, die een bijzonder project organiseren, kunnen daarnaast ook een aanvraag indienen voor een subsidie voor activiteiten van uitzonderlijke aard.