Crisiscommunicatie

Wat

Als zich in onze gemeente een crisis voordoet, zoals een ernstig ongeval, een grote brand of een natuurramp, is het soms nodig dat de bevolking op de hoogte gehouden wordt van de gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan een afgesloten straat of een rookwolk die uw kant opkomt. 

Daarvoor beschikt de gemeente over verschillende middelen om de bevolking te bereiken. Ook wanneer de crisis voorbij is, zal dat via deze kanalen worden meegedeeld.

Be-alert
Dankzij BE-Alert kan je rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail. Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Website
Op onze website de laatste berichten over de noodsituatie terugvinden. Tijdens een crisis zal het eerste nieuwsbericht op de website daarover handelen. Daar zullen steeds updates aan worden toegevoegd zodra er belangrijke informatie te delen is.

Facebook en Twitter
Ben je actief op Facebook en/of Twitter? Volg ons dan en blijf op de hoogte van relevante informatie over de werking van het gemeentebestuur. In crisissituaties gebruiken we deze kanalen ook om snel berichten te verspreiden.

Pers
De lokale pers (radio, TV en digitale media) spelen een erg belangrijke rol bij het informeren van de burger. Zij hebben vaak een erg groot bereik en spelen kort op de bal. Vanuit de gemeente worden de journalisten en redacties tijdens een crisis dan ook voortdurend op de hoogte gehouden van de evoluties.

Informatienummer
Wanneer er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een informatiecentrum op en wordt er een informatienummer opengesteld. Dit nummer wordt meegedeeld aan de bevolking via de verschillende informatiekanalen (website en sociale media gemeente, tv, radio).
Het infonummer kan gebruikt worden wanneer je vragen hebt over je bescherming en de opgelegde maatregelen. Bel zeker niet naar de hulpdiensten voor inlichtingen, want zij hebben hun handen vol met het bestrijden van de noodsituatie. Om de communicatielijn niet te overbelasten, vragen wij je enkel contact op te nemen wanneer het echt noodzakelijk is.

Omroepwagen van de politie

Deze vorm van crisiscommunicatie is al van oudsher bekend en nog stees een veel gebruikte vorm om bewoners te alarmeren. De politie rijdt door de straten waarvan de inwoners verwittigd moeten worden en roept de boodschap om met luidsprekers.
Enkel de personen die in het risicogebied aanwezig zijn, worden bereikt. Hiermee beperkt men de toestromende burgers die familieleden willen komen beschermen en zichzelf hierdoor in gevaar brengen. Dit communicatiemiddel is niet altijd even efficiënt: het is niet erg snel en soms is de boodschap in huis moeilijk verstaanbaar. Toch moet het bovenop de andere mogelijkheden gebruikt worden, om er zeker van te zijn dat er zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte zijn.