Juridische hulp

Wat

Voor gratis juridisch advies kunt u terecht bij de regionale zitting van het Bureau Juridische Bijstand van de Balie Brussel. Dit gaat door op de eerste en derde donderdag van elke maand van 18 tot 19 u in het administratief centrum, Itterbeeksebaan 210 te 1701 Itterbeek. 

Opgelet! Deze zittingen gaan niet door tijdens de schoolvakanties!

Een jurist geeft u hier een eerste antwoord op uw juridische vragen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure of hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing. Indien nodig kan de jurist u ook doorverwijzen naar de juiste dienst om u verder te helpen. U kan er ook een gratis pro Deo advocaat aanvragen.

Het gaat hier enkel om een eerste gratis advies en bijstand.

Procedure

U kan terecht bij volgende organisaties:

  1. Het justitiehuis: gerechtsgebouw Regentschapsstraat 63 (verdieping 2) te Brussel - elke 1ste en 3de donderdag van de maand van 15 tot 17u30
  2. Bureau Juridische Bijstand in het administratief centrum, Itterbeeksebaan 210 te 1701 Itterbeek - elke 1ste en 3de donderdag van de maand van 18 tot 19 u (niet tijdens de schoolvakanties)
  3. Vredegerecht van Lennik - elke 2de en 4de donderdag van de maand van 17 tot 18 u (niet tijdens de schoolvakanties)
  4. Uitsluitend voor aanvragen pro Deo advocaat: Gerechtsgebouw Regentschapsstraat 63 (verdieping -1) te Brussel - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11 u
    Opgepast! Tijdens juli en augustus enkel maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11 u

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • alle nuttige documenten met betrekking tot uw juridische vraag

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.