Juridische hulp

Wat

Voor gratis juridisch advies kunt u terecht bij de regionale zitting van het Bureau Juridische Bijstand van de Balie Brussel. Dit gaat door op de eerste en derde donderdag van elke maand in het administratief centrum, Itterbeeksebaan 210 te 1701 Itterbeek. 

Opgelet! Deze zittingen gaan niet door tijdens de schoolvakanties!

Een jurist geeft u hier een eerste antwoord op uw juridische vragen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure of hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing. Indien nodig kan de jurist u ook doorverwijzen naar de juiste dienst om u verder te helpen. U kan er ook een gratis pro Deo-advocaat aanvragen.

Het gaat hier enkel om een eerste gratis advies en bijstand. Het justitiehuis of de juridische dienst zal uw zaak niet helemaal behandelen.

Procedure

U kan terecht bij volgende organisaties:

  1. het justitiehuis: gerechtsgebouw Regentschapsstraat 63 (verdieping 2) te Brussel - elke 1ste en 3de donderdag van de maand van 15 tot 17u30
  2. Bureau Juridische Bijstand in het administratief centrum, Itterbeeksebaan 210 te 1701 Itterbeek - elke 1ste en 3de donderdag van de maand van 18 tot 19 u (niet tijdens de schoolvakanties)
  3. Vredegerecht van Lennik - elke 2de en 4de donderdag van de maand van 17 tot 18 u
  4. uitsluitend voor aanvragen pro Deo-advocaat: Gerechtsgebouw Regentschapsstraat 63 (verdieping -1) te Brussel - elke werkdag van 9 tot 11 u
    Opgepast! Tijdens juli en augustus enkel maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11 u

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • alle nuttige documenten met betrekking tot uw juridische vraag

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.