Masterplan Keperenberg

Het nieuwe plan voor de volledige site Keperenberg, het zogenaamde masterplan, is klaar. Centraal in dit plan: de Dilbekenaar. De thema’s die de Dilbekenaars in het participatietraject naar voren hebben geschoven, vormen de rode draad doorheen het hele masterplan. Op de site Keperenberg zullen jong én oud samenleven en dit in een groen en duurzaam kader. Met het masterplan Keperenberg zet het bestuur in op een optimaal en efficiënt gebruik van de site voor een verscheidenheid aan activiteiten. De werken zijn reeds gestart in augustus van dit jaar met de afbraak van de sporthal en zullen in fases worden opgeleverd.

Nieuw impuls

De site Keperenberg - gelegen tussen de Keperenbergstraat, de Itterbeeksebaan en de Sackweg - werd een veertigtal jaren geleden ontwikkeld en is niet meer aangepast aan de noden van vandaag.

Het bestuur wou van de site een ruimte maken waar samenleven een nieuw impuls en een nieuw gezicht krijgt, en dit in samenwerking met de burger.

Burger staat centraal

Daarom is enkele jaren geleden een participatietraject opgezet met de burgers om een duidelijk zicht te krijgen op wat zij belangrijk vinden voor de site Keperenberg. Enkel zo kan het masterplan immers een écht antwoord bieden op de noden van de burgers.  Uit het participatietraject zijn vier speerpunten naar voren gekomen:  (1) dorpsgevoel, (2) ruimte voor iedereen, (3) goede bereikbaarheid en (4) duurzaamheid. Deze vier thema’s vormen de leidraad van het masterplan.

In workshops hebben burgers vervolgens verder vorm kunnen geven aan hún site Keperenberg. Enkele elementen die uit deze workshops zijn voortgevloeid en die mee zijn opgenomen in het masterplan:

 • Het moet een plek zijn waar verschillende generaties mekaar ontmoeten;
 • De klemtoon moet liggen op een brede waaier aan activiteiten overdag;
 • Het uitzicht op de vallei moet hersteld worden;
 • Ook het deelgebruik van de ruimtes is heel belangrijk;
 • Daarnaast moet men voldoende oog hebben voor de minder mobiele gebruikers;
 • En tenslotte moet de continue werking van de site doorheen de werken gegarandeerd worden.

Met al deze informatie is het architectenbureau Atelier MA+P aan de slag gegaan en heeft de site Keperenberg vorm gekregen in het masterplan.

Geïntegreerd verhaal

Het masterplan voor de site is een geïntegreerd verhaal geworden voor welzijn, sport, onderwijs, openbare ruimte en cultuur.

“Met het masterplan Keperenberg zet het bestuur in op een optimaal en efficiënt gebruik van de site voor een verscheidenheid aan activiteiten,” zegt Anneleen Van den Houte, schepen van Vrije Tijd, “We willen het aanbod multigenerationeel maken, waar jong en oud, zorgbehoevend en gezond mekaar ontmoeten en samen leven.”

Het masterplan legt de klemtoon op een groen kader en verzamelt gebouwen rond twee parken en een ontmoetingsplein.  

 • Rond een zogenaamd “benedenpark” (zuiden) vind je het buurtrestaurant met panoramisch zicht op de vallei, de buitensportterreinen, polyvalente vergaderzalen voor verenigingen en het lokaal dienstencentrum.
 • Rond een zogenaamd “bovenpark” (noorden) vind je het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen, het dagverzorgingscentrum en het administratief gebouw van het OCMW. Het “bovenpark” en het “benedenpark” zijn met elkaar verbonden door een lift en licht hellende wegen zodat ook de minder mobiele weggebruiker zich makkelijk kan verplaatsen.
 • In het oosten is er ruimte voor een groen ontmoetingsplein met parkeergelegenheid, de school, de uitbreiding van de speelplaats, het kinderdagverblijf en een nieuw recreatiegebouw (met inbegrip van jeugdhuis en tennishal).

Het volledige domein is met elkaar verbonden via wandel- en fietspaden en is begaanbaar voor minder mobiele mensen en wandelwagens. Er zijn voldoende rustplekken en prachtige uitzichtspunten, alsook speeltoestellen voor de allerjongsten.  Kortom, ‘voor ieder wat wils’: een groene wandelplek voor de wandelaars, een kwalitatieve sportinfrastructuur voor de sporters, nieuwe zorgwoningen voor de oudere zorgbehoevenden, een fijne speelplek voor de kinderen,...Jong en oud vinden mekaar en leven samen op de groene Keperenberg site!   

Continuïteit van de dienstverlening

De uitwerking van het masterplan loopt vanaf nu verder via verschillende deelprojecten. Elk van deze deelprojecten kent zijn eigen verloop, overleg en fasering. Essentieel: elk deelproject zal de continuïteit van de huidige gebruikers, verenigingen of dienstverlening bewaken!

Tussen 2021-2025 zal er eerst gestart worden met:

 • de voorlopige huisvesting van het jeugdhuis Zomaar;
 • de uitbreiding van het kinderdagverblijf in de oude school;   
 • de bouw van het woonzorgcentrum (zorgwoningen);
 • de bouw van sport & recreatie infrastructuur (met inbegrip van jeugdhuis en tennishal);
 • de studie publieke ruimte & mobiliteit.
Huiselijke sfeer voor rusthuisbewoners

Het woonzorgcentrum Breugheldal kiest voor een nieuwe zorgorganisatie met kleinschalige woningen, die telkens plaats geven aan een achttal bewoners.  

“Met deze vorm van wonen, het zogenaamde ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’, speelt het masterplan in op de huidige tendenzen en de noden van rusthuisbewoners. We hebben onze bewoners reeds ingelicht over deze nieuwe vorm van wonen.

In de komende maanden wordt er een traject opgestart om de woningen verder vorm te geven en in te richten. De bewoners en hun familie worden uiteraard verder op de hoogte gehouden van het precieze stappenplan voor de werken,” licht Walter Zelderloo, schepen van welzijn, toe.

Deelgebruik staat centraal in het nieuwe recreatiegebouw

Het nieuwe sport- en recreatiegebouw zal drie verdiepingen tellen waar volgende functies moeten ‘gestapeld’ worden: een competitiesportvloer met tribune, polyvalente zalen, een tennishal, een cafetaria, een jeugdhuis, kleedkamers, sanitair, technische ruimte en berging.

Waar mogelijk wordt deelgebruik gestimuleerd. Zo wordt de cafetaria van de tennisclub geïntegreerd in de algemene cafetaria van het recreatiegebouw.

www.dilbeek.be/keperenberg

Op deze pagina vind je meer informatie over het masterplan, de presentatie die aan de buurt is gegeven op donderdagavond 25 november en de updates over de verdere evolutie van de werken.