Keperenberg

Een nieuw dorpsplein

In Itterbeek is het dorpscentrum feitelijk verschoven van het kerkplein naar Keperenberg. Daar vind je vandaag heel wat publieke functies verenigd: het woonzorgcentrum, het recreatiecentrum, de school... Om aan al die bezoekers de nodige ruimte aan te geven wordt een nieuw dorpsplein aangelegd: het Keperenbergplein. 

Het groeiend aantal voorzieningen wordt opgevangen door in te zetten op flexibel gebruik van ruimtes, die gestapeld zullen worden in een hoger gebouw. Dat creëert op de rest van de site open ruimte en biedt mogelijkheden voor uitbreidingen in de toekomst.

Deelprojecten

De bestaande sporthal is in slechte staat. Niet alleen is het gebouw bouwvallig, de zaal is ook te klein om echt aan competitiesport te doen. Verschillende aanbouwen en uitbreidingen hebben het gebouw getekend. De uitbreidingen rond de balletzaal hebben dezelfde geschiedenis. Er kan dus verwacht worden dat gelijkaardige problemen zullen opduiken.

Het gebouw is daarenboven niet goed ingeplant. Het staat midden in de ruimte waardoor er onbruikbare restruimtes ontstaan en de toegang van de school wordt geblokkeerd.

Een masterplan is daarom een goede gelegenheid om meteen de grote structuur te herdenken. Er kunnen drie deelprojecten worden onderscheiden, die echter allemaal met elkaar verbonden zijn. Het ene kan niet zonder het andere.

Keperenberg Polyzalen

De nood aan een nieuw gebouw voor de huidige gebruikers van de zalen kan worden gecombineerd met andere wensen voor de site. In plaats van
een extra gebouw toe te voegen voor de overdekte tennisvelden kan dit gecombineerd worden met de sporthal in één gebouw. Dit heeft een hele rist aan voordelen van investeringskost, naar sociale interactie, maar ook het delen van kleedkamers, sanitair, een cafetaria, …

Er ontstaan drie bouwlagen:

  1. Een verzonken sporthal met gecentraliseerde kleedruimtes die ook de bestaande buiten tennisvelden bedient en een zaal voor gevechtssporten + een instructiezwembad met eigen kleedruimtes en voorzieningen.
  2. Op het niveau van het plein is er plaats voor een cafetaria en een polyvalente (feest)zaal met uitzicht over de vallei en toegang tot een uitschuifbare tribune naar de sportvloer eronder voor wedstrijden.
  3. Op het hoogste niveau is er ruimte voor vier grote overdekte tennisvelden met clubhuis.

Centraal in het sportcomplex komt een levendige en brede passage. Die verbindt met een zachte doorsteek het sportcomplex met de feestzaal en de cafetaria en brengt de grote sporthal in direct visueel contact met het plein.

 

Keperenbergplein

De toegang tot de site vormt een ander pijnpunt. Het hergebruik van leegstaande gebouwen moet in de eerste plaats worden aangepakt. De renovatie van het oude gemeentehuis kan plaats bieden aan het jeugdhuis en de computerklassen. Het gebouw van het huidige jeugdhuis dat in zeer slechte toestand verkeerd (de bovenverdieping is niet langer toegankelijk), kan afgebroken worden om een ruimere inrit vrij te maken. Er ontstaat een nieuwe waardevolle poort tot de site.

Door de combinatie en het stapelen van de tennisvelden en de sporthal ontstaat er plots ademruimte in de vorm van een centraal plein. De functies krijgen een uitzicht op dit plein en kunnen er gebruik van maken. De grote open ruimte die ontstaat brengt de versnipperde ruimte samen die er vandaag al is: een speelplein tussen de lagere school en de kleuterschool, een ontmoetingsplein, een petanqueplein, een sportplein, een voorplein, een parking, … De open ruimte wordt gegroepeerd maar met de mogelijkheid om alle plekken afzonderlijk te kunnen gebruiken, een platform dat mee kan evolueren in de tijd maar waarbij de open ruimte gevrijwaard is. Het maken van één grote centrale opening geeft ademruimte aan de gebouwen errond.

 

Keperenberg woont

Het grote plein zorgt er voor dat de structuur van de site klaar is voor de toekomst. Met de extra ruimte kan flexibel worden omgesprongen. Op de plaats van de bestaande speelplaats is er bijvoorbeeld ruimte voor een uitbreiding van de school of voor een uitbreiding van het RVT Breugheldal zodat ook wonen een plaats kan krijgen aan het plein.

Langs de centrale voet- en fietsers-as kan het terras van het cafetaria komen met zicht op de vallei en de tenniswedstrijden. Het terras van het rusthuis krijgt mogelijk een betere plek in de zon en in relatie met het levendige plein in plaats van met een parking.

Door de veranderingen op de site ontstaat er een nieuwe oriëntatie voor het rusthuis. De meest publieke functies richten zich naar het plein waar leven is, ruimte om te petanquen, met de kleinkinderen naar de speeltuin te gaan, .... De zone erachter wordt aangenaam wonen met een doorwaadbaar groen netwerk.