EVA-vzw Cultuur & Samenleven Dilbeek

De EVA-vzw Cultuur & Samenleven Dilbeek is momenteel in vereffening. De werking is ingekanteld in die van de gemeente.

Cultuur & Samenleven streeft naar een rijk, kwaliteitsvol en uitdagend cultuur- en samenlevingsaanbod waaraan iedereen kan deelnemen. Dit samen met of door het ondersteunen van bewoners, wijken, verenigingen, projecten, vrijwilligers- en buurtinitiatieven. De vzw behartigt opdrachten vanuit bibliotheekwerk, toerismebeleid, internationale samenwerking, jeugdwerk, jeugdbeleid, cultureel erfgoedwerking, kunst- en cultuureducatie, cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en vormingswerk.