Burenbemiddeling

Wat

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen.

Wat is 'bemiddeling' concreet?

  • Burenbemiddeling is geheel vrijblijvend.
  • Een bemiddeling vindt plaats onder de begeleiding van twee vrijwillige bemiddelaars. Deze personen nemen een neutrale, onpartijdige positie in.
  • Hij/zij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat elkeen de kans krijgt standpunten, emoties, frustraties en verwachtingen te verwoorden.
  • Belangrijk is dat de buren bereid zijn om rond de tafel te gaan zitten en samen naar een win-win oplossing te zoeken.
  • Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en reeds behandeld worden door een rechtbank.

Voorwaarden

Een essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

Procedure

Een conflict kan door de politie of door uzelf aangebracht worden.

Dit kan via een loketbezoek, telefonisch of per email bij:

Volwassenen Welzijn Groot-Bijgaarden, deskundige Olivier De Vos.

tel: 02 451 69 57 of 02 568 00 40

email: burenbemiddeling@dilbeek.be

 

Bedrag

Burenbemiddeling is gratis.