Burenbemiddeling

Wat

Burenbemiddeling is een methode die helpt bij conflicten tussen buren. Burenconflicten gaan vaak over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, overhangende takken, …

Burenbemiddeling kan een escalatie van het conflict voorkomen en verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt. Het herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie of justitie moeten tussenkomen.

Wat is 'bemiddeling' concreet?

  • Burenbemiddeling is geheel vrijblijvend. 
  • Een bemiddeling vindt plaats onder de begeleiding van twee vrijwillige bemiddelaars. Deze personen nemen een neutrale, onpartijdige positie in.
  • De bemiddelaar brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat elkeen de kans krijgt de standpunten, emoties, frustraties en verwachtingen te verwoorden. De inhoud van de gesprekken blijft vertrouwelijk. 
  • Belangrijk is dat de buren bereid zijn om letterlijk rond de tafel te gaan zitten en samen naar een win-win oplossing te zoeken.
  • Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en reeds behandeld worden door een rechtbank.

Voorwaarden

Een essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

Procedure

Een burenbemiddeling kan telefonisch of per email aangevraagd worden bij; 

 

Bedrag

Kost

Burenbemiddeling is gratis.

Brochure Burenbemiddeling Dilbeek