Budgetbegeleiding

Wat

U kan beroep doen op budgetbegeleiding indien u geen inzicht meer heeft in de inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft of graag advies wil om weer orde op zaken te brengen. U beheert zelf uw inkomsten maar er wordt toezicht gehouden op de uitgaven door de maatschappelijk werk(st)er.

Het OCMW van Dilbeek helpt je bij een budgetbegeleiding in de eerste plaats om opnieuw een correct inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Het effectieve beheer van de inkomsten en het uitvoeren van de betalingen gebeurt niet door het OCMW. Maandelijks wordt er een afspraak gemaakt om de betalingen van de komende maand te plannen en te overlopen.

Voorwaarden

  • U vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren.
  • U wilt hier graag professionele hulp bij.
  • U wilt wel zelf volledig blijven beslissen waaraan u uw budget besteedt.

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Indien u voor de eerste keer contact wilt opnemen met het OCMW, dan gebeurt dit steeds bij de intaker. Deze persoon staat in voor alle nieuwe aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van alle schulden
  • het huurcontract