Dilbekenaren zijn konijnenfretters

Waarom zijn we er als de konijnen bij om de Dag van de Dilbekenaar te vieren?

De bewoners van onze gemeente worden van oudsher ook wel eens “konijnenfretters” genoemd. Waar die naam vandaan komt, weet niemand. Het meest bekende verhaal er achter is wel bekend, maar nooit historisch bewezen.

Toen Keizer Karel onverwacht Dilbeek zou bezoeken, werd in 'De Gouden Kroon' snel alles in gereedheid gebracht. Te laat merkte de waard dat hij de maaltijd vergeten had. Op de spijskaart verscheen wel 'Varken aan 't spit' maar in werkelijkheid had de plaatselijke stroper zijn twaalf konijnenstroppen leeggehaald. De keizer genoot van de heerlijke schotel tot zijn hofmeester het bedrog ontdekte. De waard moest bekennen en vreesde al voor zijn leven, maar de keizer toonde genade. Hij gebood iedereen de waard en zijn dorpsgenoten voortaan Konijnenfretters te noemen.