Nieuw woonzorgcentrum

Kleinschalige zorgwoningen vervangen het huidige woonzorgcentrum

Terug naar overzicht

Tijdlijn

 • Het masterplan Keperenberg werd goedgekeurd op de Gemeente- en OCMW Raad. Voor het onderdeel welzijn worden de volgende gebouwen voorzien: de huidige assistentiewoningen Pededal, Windmuts en Zonnekouter; het huidige administratief gebouw; een nieuwbouw voor het woonzorgcentrum met 102 kamers; een nieuwe locatie voor het dagcentrum; een nieuwbouw voor het buurtrestaurant en het lokaal dienstencentrum. 
 • Allereerst aan de beurt komt de nieuwbouw van het woonzorgcentrum.
   
 • Verschillende deelstudies lopen ter voorbereiding van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum (bvb asbest- en sloopopvolgingsplan oudbouw, sonderingen, inplantingsplan, personeelsplan,  ...)
 • Het OCMW Dilbeek ging een samenwerking aan met Belfius voor de financiering en de projectopvolging van deze nieuwbouw. Deze projectbegeleider vertegenwoordigt het OCMW Dilbeek tot en met de oplevering van het woonzorgcentrum.
   
 • Het OCMW Dilbeek zal een bouwwedstrijd uitschrijven, waarbij 3 bouwteams mogen deelnemen. Een bouwteam bestaat uit een aannemer en architectenbureau.  In september wordt de selectieleidraad goedgekeurd. De selectieleidraad geeft geïnteresseerde bouwteams een idee wat de opdracht inhoudt, welke omvang het project heeft, hoeveel ervaring ze moeten voorleggen om geselecteerd te worden en hoe ze zich kandidaat kunnen stellen.
 • Het OCMW Dilbeek geeft alle ingeschreven kandidaten punten en selecteert 3 bouwteams. Deze bouwteams krijgen een volledig bestek overhandigd. In dit bestek staat uitvoerig beschreven welke verwachtingen het OCMW heeft (bvb welke ruimtes we nodig hebben, welke duurzaamheidscriteria we wensen, hoe bewoners en personeel zullen samen wonen en werken, ...) en hoe de ingediende voorstellen achteraf beoordeeld zullen worden. Dit bestek wordt goedgekeurd op de gemeenteraad van november en wordt in december aan de 3 geselecteerde bouwteams overhandigd.
   
 • De drie bouwteams krijgen enkele maanden tijd om een ontwerp, gedetailleerde offerte en voorstel van aanpak op te maken. Uit dit voorstel moet blijken hoe het eruit zal zien, welke materialen ze gebruiken, hoeveel het zal kosten, wanneer ze starten/eindigen en hoe ze het tijdens de bouwwerken ook aangenaam maken voor de bewoners.
 • De offertes en de ontwerpen worden beoordeeld door een jury, samengesteld door interne en externe multidisciplinaire juryleden. Alles wordt afgewogen: de kostprijs, de kwaliteit van materialen, de openingsdatum, in hoeverre de visie van kleinschalig genormaliseerd wonen vertaald wordt in het ontwerp, ... 
 • We streven ernaar om in juli 2023 het winnende bouwteam en haar ontwerp bekend te maken. Op dat moment zal duidelijk zijn hoe het gebouw er exact zal uitzien en hoe de werken zullen verlopen.
   
 • Het winnende bouwteam start de voorbereiding van de werken op.
 • Een eerste belangrijk aspect is de voorbereiding van de omgevingsvergunningsaanvraag. Alle nodige documenten en studies worden hiervoor verzameld en ingediend.
   
 • We streven ernaar om de vergunningsaanvraag begin 2024 in te dienen.
 • Het bouwteam bereidt de opstart van de werken verder intern op (voorbereiding werfzone, bestellingen bouwmaterialen, inzet personeel, ...).
   

We streven ernaar om midden 2024 te starten met de bouwwerken voor het nieuwe woonzorgcentrum. Pas gaandeweg, zal het voor ons duidelijker worden welke de verdere stappen zijn en zullen we hierover communiceren.