Hoe verloopt een dringende ziekenwageninterventie?

Indien u als burger beroep dient te doen op Dringende Geneeskundige Hulp, doet u dit zoals iedereen hopelijk weet via het gratis nummer 112. Beter nog maakt u gebruik van de officiële 112BE app voor smartphone, deze app kan immers ook automatisch uw locatiegegevens verzenden. Een operator staat u vervolgens bij en stelt enkele vragen om de dringendheid van de oproep in te schatten. Indien het een reanimatie betreft, kan deze operator u reeds instructies geven wat te doen in afwachting van de ziekenwagen.

De ziekenwagen die wordt uitgestuurd is de ziekenwagen die zich op de kortste afstand van bij de oproeper bevindt. Zeker in centrum Dilbeek kan het gebeuren dat deze ziekenwagen dan uit Brussel wordt gevorderd, aangezien de brandweerpost van Dilbeek slechts over 1 ziekenwagen beschikt en Dilbeek een grote gemeente is en ook veel inwoners telt. 

De ziekenwagen zal de patiënt en max 1 begeleider vervolgens meenemen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis: het standaard scenario, ambulanciers zijn geen artsen en kunnen geen diagnose stellen of behandelen. Voor centrum Dilbeek is dit vaak het eentalig Franssprekend Bracops, iets meer naar het zuiden het eentalig Franssprekend ziekenhuis Erasmus. Evenwel hebt u het recht om te worden verzorgd in een ziekenhuis dat de Nederlandse taal machtig is.

U mag de ambulanciers hierop aanspreken: indien u zegt in het Nederlands te willen worden verzorgd, kan de noodcentrale een afwijking van 5 minuten toestaan om u naar een iets verder gelegen ziekenhuis te vervoeren. Wanneer we deze afwijking op een kaart uittekenen, wordt duidelijk dat zo goed als heel Dilbeek kan verzoeken te worden vervoerd naar het dichtstbijzijnde Nederlandstalige ziekenhuis (UZ Brussel). Enkel inwoners van St Gertrudis Pede en mensen bezuiden St Anna Pede vallen net buiten deze gratiezone (Rode zone in kaart). Zelfs voor hen geldt echter dat de vraag tot afwijking altijd gesteld kan worden. Mensen in het noorden van de gemeente kunnen natuurlijk naar het OLV Asse worden vervoerd.

Indien er een medisch dossier van de patiënt bestaat in een bepaald ziekenhuis, deel je dit ook best mee. Weet wel dat er uiteraard grenzen bestaan aan wat mogelijk is: zo zal een inwoner van Groot Bijgaarden niet zomaar vervoerd kunnen worden naar het ziekenhuis van Halle, ook al is deze daar als patiënt gekend. In dit scenario is de ziekenwagen natuurlijk te lang onderweg en kunnen andere patiënten niet meer adequaat geholpen worden.

Tot slot nog iets over de MUG. Indien de klachten ernstig lijken, kan het gebeuren dat aanvullend op de ziekenwagen ook de dichtstbijzijnde arts/verpleegkundige van een ziekenhuis in de buurt meegestuurd worden. Dit is de MUG groep. In dit scenario is de arts de rechtstreeks verantwoordelijke persoon van de interventie en kan deze beslissen tot het volgen van een andere procedure. Hierbij geldt uiteraard steeds dat een wilsbekwame patiënt beslissingsbevoegdheid heeft. Best bespreek je ook hier de situatie met de aanwezige arts en kan je de voorkeur van ziekenhuis aangeven. Het kan evenwel zijn dat je in kader van de pathologie of aandoening in kwestie hierbij geen keuze hebt. Een ziekenhuis kan geen plaats meer hebben op Intensieve Zorgen, een bepaalde techniek kan soms niet voorhanden zijn. Dit scenario kan zich bijvoorbeeld voordoen in geval van een stroke, de "beroerte" in de volksmond.

Kort samengevat:
  • Een ziekenwagen komt steeds van zo kort mogelijk bij
  • Een ziekenwagen moet ook afvoeren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
  • Durf vragen om vervoerd te mogen worden naar een ziekenhuis van de eigen landstaal, hiervoor bestaan procedures!
  • Afgaande op de toegestane afwijkingen, kan een opname in een Nederlandstalig ziekenhuis (UZ Brussel, OLV Asse) gegarandeerd worden voor nagenoeg het volledige grondgebied van Dilbeek.