Iedereen denkt mee!

Een plan voor 2020-2025

Dilbeek hield net voor de zomer van 2019 een grote burgerbevraging ter voorbereiding van de meerjarenplanning 2020-2025. Er namen 1744 mensen aan deel. De resultaten worden nu gebruikt om mee de meerjarenplanning vorm te geven.

Elk lokaal bestuur maakt in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur een plan op voor de komende 6 jaar. Om de prioriteiten in dat plan te bepalen, zijn heel wat cijfers voorhanden. Minstens even belangrijk is echter het aanvoelen van wie in Dilbeek woont, werkt of er op bezoek komt. Wat loopt goed? Welke noden zijn er die dringend moeten worden aangepakt? Daarom werd de online bevraging breed gelanceerd via gemeentelijke kanalen en adviesraden om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Met 1744 invullers, mooi verdeeld over de verschillende wijken en van alle leeftijden en gezinssituaties, kregen we een goed beeld van waar jij van wakker ligt.

Lees je het zelf graag na? We hebben het rapport uitgesplitst in een aantal hoofdstukken die je hieronder kan raadplegen. Er werden ook per wijk samenvattingen gemaakt en naast de algemene resultaten gelegd. Helemaal onderaan vind je het volledige rapport.

Algemeen

Per onderwerp

Per wijk

Volledig rapport