Stationsstraat en Kasteelstraat te Dilbeek: Heraanleg openbare ruimte en aanleg gescheiden riolering

Wat gaan we doen?

Met de volledige herinrichting van de Stationsstraat en Kasteelstraat willen we de openbare ruimte verkeersveiliger, klimaat klaar en op die manier ook kwalitatief beter maken en opwaarderen. Naast de heraanleg van de openbare ruimte gaan we samen met de gemeentelijke rioolbeheerder een nieuw gescheiden riolering aanleggen in de Kasteelstraat, dit wil zeggen dat we het regenwater en het afvalwater van elkaar gaan scheiden. 

We gaan voor een kwalitatieve nieuwe bovenbouw met grote aandacht voor leefbaarheid, ecologie en een geoptimaliseerde afwateringsstructuur. Ook de zwakke weggebruiker krijgt bijzonder veel aandacht door de aanleg van nieuwe fietspaden. 

Het project omvat: 

  • Stationsstraat: tussen R. Dansaertlaan en D' Arconatiestraat
  • Kasteelstraat:  tussen D' Arconatiestraat en Kasteelhoeve

Voor dit project doen we beroep op subsidies van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant. 

Waar staan we al?

Het bestek voor de opmaakstudie en de ontwerpplannen werd opgemaakt en gegund aan studiebureau Sweco. Onze wensen werden met hen volledig besproken waarna zij een eerste ontwerp hebben gemaakt. Dit ontwerp is in een eerste bewonersvergadering voorgesteld aan de bewoners, handelaars en belanghebbenden. we zullen de gemaakte opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij dit eerste ontwerp verder meenemen binnen het traject

Wat doen we nu?

Op 31 maart 2022 ging er een informatievergadering door waar we de eerste schetsontwerpen en impact van de werken aan jullie toonde. Met de ontvangen feedback gaan we nu verder aan de slag en starten we met de technische uitwerking van dit project.

De inname dossiers zullen ook opgestart worden voor de werken te kunnen realiseren. 

presentatie bewonersvergadering

presentatie bewonersvergadering 31/03/2022

Plannen

Hieronder vinden jullie de plannen van het project Stationsstraat - Kasteelstraat. Door het lange tracé van de weg hebben we de plannen opgesplitst om het leesbaar te houden.

De plannen zullen eind augustus van de website gehaald worden. Dit om zeker te zijn dat er geen foutieve info blijft staan.
De plannen worden nu nog aangepast en zullen in de toekomst ook op de website aangepast worden.