Groeipakket en andere financiële steun

Groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont krijgt een Groeipakket
Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Bij de geboorte of adoptie van een kind krijg je in Vlaanderen een startbedrag. Dat kan je aanvragen vanaf de 6e maand in je zwangerschap. Als je het startbedrag aangevraagd hebt ontvang je daarna automatisch het maandelijkse Groeipakket van dezelfde uitbetaler.
In andere gevallen (vb. je verhuist naar Vlaanderen) kun je het Groeipakket zelf aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket naar keuze.

Gezinnen met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen een zorgtoeslag aanvragen.

Spreekuur FONS
Uitbetaler FONS heeft in Dilbeek een spreekuur waarin je vragen kan stellen over jouw groeipakket. 
Elke 2e dinsdag van de maand van 09u - 11u30. Maak een afspraak via 02 451 69 55 of huisvanhetkind@dilbeek.be.
Locatie: Welzijnscampus Nieuwenbos, Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden.

 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Naast de zorgtoeslag dat in het Groeipakket zit, kan je voor een specifieke ondersteuningsbehoefte ook gebruik maken van financiële steun van het VAPH. Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) kan de vragen en behoeften rond de ondersteuning van jouw kind en je gezin samen met jou verder uitklaren. Deze dienst helpt een ondersteuningsplan opmaken dat bij je gezinssituatie past en bij het VAPH de nodige aanvragen in te dienen.

 

Tegemoetkoming mutualiteit voor deelname jeugdactiviteiten en lidmaatschap sportvereniging

Je mutualiteit geeft een tegemoetkoming voor de kosten van deelname aan jeugdactiviteiten of lidmaatschap van een sportvereniging. Als bewijs van deelname aan de activiteit kan de organisator een deelnameattest afleveren. Vraag de procedure na bij je mutualiteit.

 

Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

Gezinnen krijgen een belastingvermindering voor de kosten voor de opvang van kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,…

 

Lokale financiële steun voor gezinnen met kinderen

Poedermelk: als inwoner van Dilbeek krijg  je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de aankoop van flessenvoeding.

Individueel verminderd tarief voor kinderopvang (0 - 3 jaar): voor gezinnen die voor kinderopvang een tarief betalen op basis van hun gezinsinkomen wordt onder bepaalde voorwaarden een verminderd tarief toegekend.

Participatiepas Dilbeek: voor deelname aan sport, vrije tijd en culturele activiteiten voor gezinnen met een beperkt inkomen.

 

 

 

huisvanhetkind@dilbeek.be | 02/451.69.55 | Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden