Individueel verminderd tarief en OCMW-tarief kinderopvang

Wat

Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby’s en peuters met een inkomensgerelateerde bijdrage betalen een bijdrage die gebaseerd is op hun inkomen. 

Toch kan er in bepaalde omstandigheden nood zijn aan een afwijking op het berekende inkomenstarief.  Ouders hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een individueel verminderd tarief. In deze brochure vind je meer informatie.

Als ouders dit individueel verminderd tarief niet kunnen betalen, kan het OCMW een OCMW-tarief toekennen. Je betaalt dan 50% reductie op het inkomenstarief met een minimum van 5,32 euro of 1,67 euro. 

Denk je hiervoor in aanmerking te komen?  Stuur dan een mail naar loketkinderopvang@dilbeek.be.  Je zal gecontacteerd worden door één van de medewerkers.