Tussenkomst in flessenvoeding

Wat

Als inwoner van Dilbeek kan u een tussenkomst in flessenvoeding genieten.

 

 

Voorwaarden

  • Heeft u een kindje jonger dan één jaar?
  • Heeft u recht op een participatiepas?

Dan kan u een aanvraag tussenkomst in flessenvoeding indienen.

 

Wat meebrengen

  • een geldige participatiepas

Indien u nog geen geldige participatiepas heeft, kan u in aanmerking komen als u één van volgende documenten kan voorleggen:

  • attest verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
  • een attest waaruit blijkt dat u in collectieve schuldenregeling zit
  • uw laatste aanslagbiljet

Op basis van één van de opgesomde documenten kan nagegaan worden of u recht heeft op een participatiepas en de tussenkomst in flessenvoeding.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 80% van de totale kostprijs met een maximale tussenkomst van 8 dozen flesvoeding per maand. De tussenkomst kan aangevraagd worden vanaf geboorte tot en met de leeftijd van één jaar.