Verslagen en besluitenlijsten 2020

Verslagen

Besluitenlijst

Iedereen kan inzage krijgen in de besluiten die op de lijsten vermeld staan. Neem hiervoor contact op met team organisatie (zie contactgegevens hiernaast). Ook heeft iedereen de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe dit gebeurt, leest u in de klachtenwegwijzer.