VERA

VERA is het Vlaams-Brabants steunpunt e-government. De provincie richtte VERA in 2000 op als autonoom provinciebedrijf om gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales te begeleiden bij de invoering van e-government. Ze stimuleren samenwerking tussen de lokale besturen onderling, maken op die manier schaalvoordelen en kennisdeling mogelijk en bieden onafhankelijk advies. Naast deze gratis dienstverlening bieden ze ook individuele ondersteuning op maat via een kostendelende formule.

Website