Deontologische commissie

Print

De deontologische commissie waakt over de correcte toepassing van de deontoligische code voor mandatarissen. Deze commissie komt niet, zoals de andere commissies, op vooraf vastgestelde data samen. De commissie komt samen wanneer er zich een deontologische kwestie voordoet. 
 

Samenstelling