Subsidies

Vanuit Groep Dilbeek willen we het jeugdwerk in Dilbeek zo goed mogelijk ondersteunen. Zo zijn er subsidiemogelijkheden voor jeugdwerkinitiatieven met een vaste werking, maar zijn er ook subsidiemogelijkheden voor nieuwe initiatieven, evenementen en activiteiten met een focus op jongeren enerzijds en voor jongeren die vormingen volgen in functie van het begeleiden en animeren binnen het jeugdwerk.

Ontdek hier de verschillende subsidies voor het jeugdwerk

Jeugdwerkinitiatieven zijn groepsgerichte socio-culturele initiatieven met kinderen en jongeren in de vrije tijd onder educatieve begeleiding. Om te kunnen genieten van werkingssubsidies, moet een jeugdwerkinitiatief erkend worden door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe kan mijn werking erkend worden?

Jaarlijks kan je een aanvraag indienen met jouw jeugdwerkinitiatief om erkend te worden via de aanvraagknop. Aanvragen voor

zijn mogelijk tot 20 november

Belangrijkste voorwaarden zijn dat je werking;

 • Gevestigd is in Dilbeek en zich richt naar Dilbeekse jeugd
 • Begeleid wordt door minimum 3 personen die minstens 16 jaar oud zijn en de verantwoordelijke minstens 18 jaar oud is (meerderheid jonger dan 30 jaar)
 • Een vrijwillig karakter kent
 • De eigen inkomsten aanwendt in functie van de werking en ook het participatietarief hanteert voor lidgelden, inschrijvingsgelden en kampbijdragen
 • Minimaal 1 jaar werking kan aantonen

Alle erkenningsvoorwaarden kan je hier terug vinden. Voldoe je niet aan alle voorwaarden of heb je nog geen volledig werkingsjaar dat je kan aantonen? Laat zeker van je horen. Je kan mogelijk beroep doen op projectsubsidies en je kan lid worden van de Dilbeekse jeugdraad. Op die manier kan ook jij de noden van jouw werking laten horen.

Naast werkingssubsidies kan je als erkende vereniging ook een aanvraag indienen voor kampsubsidies. Daarnaast kunnen jeugdwerkinitiatieven die een eigen infrastructuur hebben ook beroep doen op infrastructuur- en energiesubsidies.

👉 Lees hier het volledige reglement ter ondersteuning van het jeugdwerk in Dilbeek.
✍️ Vraag hier je erkenning voor 2024 aan.

Als organisator van een evenement of activiteit met focus op kinderen of jongeren of van een vernieuwd jeugdwerkinitiatief dat nog geen jaar werking kan voorleggen is er de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen. Alle aanvragen worden gebundeld en geëvalueerd door een commissie, bestaande uit personen die aangesteld zijn vanuit de jeugdraad, Team Jongeren, de schepen van Vrije Tijd en een externe deskundige. Zij zullen oordelen welke projecten in aanmerking komen.

De voornaamste voorwaarden hiervoor zijn;

 • Het wordt georganiseerd door één of meerdere jeugdwerkinitiatieven of door een niet-erkende groep kinderen en/of jongeren met een meerjaardige verantwoordelijke
 • Afgebakend in tijd (max. duur van 12 maanden), maar streeft naar herhaling
 • Gericht op Dilbeekse jeugd
 • Activiteiten met een ontmoetings-, recreatieve, vormende, creatieve of artistieke insteek
 • Geen winstoogmerk
 • Geen nominatieve subsidie krijgen vanuit de gemeente

👉 Lees hier het volledige reglement.
✍️ Vraag je hier de projectsubsidie aan.

Om projecten en evenementen bijkomend te ondersteunen is er ook een subsidie voorzien voor het organiseren van veilig vervoer voor, na of tijdens een georganiseerde activiteit, … binnen Dilbeek.

👉 Lees hier het volledige reglement.
✍️ Vraag hier je mobiliteitssubsidie aan.

Om de kwaliteit van het Dilbeeks jeugdwerk te garanderen zijn er ook subsidiemogelijkheden voor cursussen en vormingen. Er kan tussengekomen worden in 75% van de inschrijfkost met een maximum van €150 per persoon per kalenderjaar. De voornaamste voorwaarden voor deze subsidie zijn;

Cursussen met focus op het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven
Deelnemer woont in Dilbeek
Cursussen worden georganiseerd door de overheid of door een erkende landelijke of regionale vereniging

AANVRAAG: Een bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk, samen met je adres, rekeningnummer en rijksregisternummer, is voldoende en kan je doorsturen naar Team Jongeren via jong@dilbeek.be

👉 Lees hier het volledige reglement.

Om projecten en evenementen bijkomend te ondersteunen is er ook een subsidie voorzien voor het inschakelen van een private bewakingsfirma tijdens een georganiseerde activiteit binnen Dilbeek.

AANVRAAG: Een bewijs van factuur kan je doorsturen naar Team Jongeren via jong@dilbeek.be

👉 Lees hier het volledige reglement.

Reglement ter ondersteuning van het Dilbeeks jeugdwerk

Lees hier het volledige reglement